Договір підряду — умови та особливості укладання, складання кошторису, строки і порядок оплати

При укладанні угоди зобов’язання двох сторін повинні бути зафіксовані документально. Договір на виконання робіт є одним з таких документів. В ньому відображаються обов’язки та права замовника з підрядником. Оплата виконаної роботи здійснюється у відповідності з підписаною угодою. При недотриманні правил контракту постраждала сторона має право звернутися до суду разом з оригіналом документа.

Поняття підрядного договору

Згідно з цим документом одна сторона зобов’язується виконати роботи, а інша їх прийняти. Договір підряду потрібен для того, щоб всі зобов’язання були дотримані. Він захищає не тільки тимчасових роботодавців, але і виконавців завдань. Якщо замовник вирішить не оплачувати результат праці без будь-якого пояснення, підрядник може звернутися в арбітражний суд для вирішення виниклого конфлікту. Документ є одним з видів цивільно-правового договору.

Що таке поспіль

В економіці під цим терміном розуміють зобов’язання по виконанню роботи. У Цивільному кодексі підрядом називають угода, укладена між замовником і виконавцем. Підрядні роботи можуть виконувати як одну, так і кілька виконавців. При відсутності протиріч з ЦК допускається більше трьох учасників угоди.

Договір підряду вважається консенсуальних, тобто визнається укладеним з моменту погодження істотних умов усіма сторонами. Якщо замовник і виконавець не прийшли до спільної думки щодо термінів і принципів виконання договірних робіт, документ вважається недійсним. Після підписання внести зміни в умови виконання підрядного контракту в односторонньому порядку не вийде.

Види договорів підряду

Тип угоди залежить від специфіки робочого процесу. Підрядний контракт має певне схожість з договором возмездного надання послуг. Останній характеризується наданням нематеріального результату робочого процесу, чим і відрізняється від підряду. На безоплатній основі укласти підрядний контракт не можна. Такий документ буде визнаний недійсним. Законодавством встановлені наступні види договорів підряду:

Найменування документа Короткий опис
На виконання будівельних робіт Предметом угоди є будівельні, пусконалагоджувальні роботи. Виконавець зобов’язаний здійснювати їх за місцем розташування об’єкта. Документ містить умови виконання угоди, порядок прийому та оплати результатів праці.
Побутового підряду Публічне письмова угода, за яким підрядник зобов’язаний виконати роботи, що задовольняють побутові та особисті потреби замовника (поклейка шпалер, монтаж віконних систем тощо). Після виконання завдань роботодавець виплачує гроші.
На виконання проектної або изыскательной роботи Документ описує зобов’язання сторін за виконання і приймання проектної документації або изыскательной роботи.
На виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт Щодо угоди підрядник зобов’язується у відповідності з технічним завданням провести дослідження, розробити зразок нового виробу або проектну документацію для нього. Якщо інше не передбачено законодавством, ризик за неможливість виконання умов контракту несе роботодавець.
Підрядні роботи для державних і муніципальних органів Предметом контракту є будівельні, ремонтні, проектні, вишукувальні роботи на об’єктах виробничого і невиробничого характеру, а муніципальний або державний замовник зобов’язується їх прийняти і оплатити.

Нормативно-правове регулювання

У законодавчій базі Російської Федерації присутні нормативні та підзаконні акти, що регулюють питання укладення договорів підряду. Одним з головних документів вважається Цивільний кодекс. Про особливості оформлення, підписання та наслідки невиконання угод йдеться в ЦК.

Зміст договору підряду

Порядок складання документа регламентований російським законодавством. Якщо громадянин регулярно укладає такі угоди з замовниками, то він зобов’язаний зареєструватися як ПП, інакше його чекає штраф. При наявності сертифіката підприємця фізособа сплачує податок з фактичного доходу, отриманого в результаті угоди, а роботодавець зобов’язаний перерахувати за такого працівника страхові внески. Договір підряду повинен включати:

 • Види, обсяги і зміст робіт. Якщо роботодавець забув вказати який-небудь вид послуг, то за взаємною згодою в документ можуть внести зміни.
 • Об’єкт договору. В цю частину вносять найменування послуг, які необхідно виконати, список обладнання, матеріалів і технологій, вживаних для реалізації поставленої задачі.
 • Результати і підсумки. Цей розділ містить інформацію про те, до чого повинна привести робоча діяльність виконавця. В цю частину можна внести докладний опис ремонту або стану будівлі після реконструкції.

Обов’язкові реквізити

При заповненні бланка підряду обов’язково треба вказати повну юридичну інформацію про сторони правочину. При підписанні контракту фізичними особами в документ вносять інформацію про місце проживання та сфері діяльності суб’єктів. Дані беруть з паспорта. Якщо контракт укладають дві юридичні особи, в окремій графі пишуть найменування обох організацій, назва посади представників, адреса, відомості та інші реквізити сторін.

Істотні умови

Підрядний контракт не може існувати без конкретизованого предмета та строків дії. Вони є істотними умовами угоди між підрядником і замовником. Без них будь-який арбітражний суд відхилить позов і визнає документ недійсним. Предметом може виступати будь-яка річ, ремонт, реконструйований фасад і будь-який інший уречевлений результат дій виконавця. У бланку повинен бути вказаний початковий і кінцевий термін виконання завдання.

Крім істотних умов, контракт може містити і додаткові. До них відносять порядок оплати праці, термін завершення окремих етапів завдання, спосіб реалізації поставленого завдання, особливості розподілу підрядником виділених коштів, право залучення субпідрядників і т. д. Додаткові умови визначаються роботодавцем і не потребують погодження сторін.

Особливості укладення

Спеціальних правил про те, як треба укладати угоду, законодавство не містить. Контракт оформляється у простій письмовій формі. Коли завдання виконується в присутності замовника, угоду можна укласти усно, але по завершенні робочого процесу виконавець повинен видати документ, що підтверджує виконання зобов’язань (акт приймання-передачі, касовий чек тощо).

Умови укладання

Усний договір підряду можна укласти, якщо замовник буде присутній під час роботи. Це є головною умовою оформлення таких угод. Законодавство не містить переліку конкретних ситуацій, коли треба укладати усну угоду, а коли необхідно оформляти контракт на папері. Для двох фізичних осіб обмеженням є сума угоди. Умови укладення письмової угоди:

 1. Згода всіх учасників угоди.
 2. Наявність предмета угоди.
 3. Встановлена вартість і чіткі строки надання послуг.

Сторони договору підряду

Укласти угоду можуть фізична особа юридична, дві організації або два фізособи. Замовник – це суб’єкт, зацікавлений у виконанні замовлених робіт. Це може бути яка-небудь фірма в особі генерального директора чи звичайний громадянин. У замовника 2 головні обов’язки: сформувати чітке технічне завдання для підрядників і прийняти результат робіт після їх завершення. Оцінка виконання поставлених завдань і оплата праці може проводитися в кілька етапів або в кінці строку дії контракту.

Генеральним підрядником є організація, яка є головним виконавцем укладеної угоди. Вона не обов’язково виконує всі завдання самостійно. Організація може залучати іноземні та вітчизняні фірми. Генеральний підрядник несе відповідальність перед замовником за виконання умов, які містить договір. При виявленні недоліків і порушення строків реалізації замовлення будуть карати його.

Субпідрядник – організація, залучають генеральним підрядником для виконання завдань. Такі компанії часто наймають для здійснення монтажних, оздоблювальних, проектувальних робіт. Деякі підрядники є сполучною ланкою між підрядниками та замовниками. Часто виконавці залучають третіх осіб для допомоги в реалізації складних завдань, при цьому витрати, пов’язані з їх наймом, включаються в кошторис.

Що є предметом

Перед укладенням контракту слід визначити його мету. Предмет договору підряду – робота або її матеріально відчутний і індивідуально певний результат. Наслідком надання послуг стає нова річ або збільшення споживчої цінності наявного майна. Електроенергія і інші нематеріальні ресурси не можуть бути предметом підрядного контракту.

Права та обов’язки сторін

Підрядник зобов’язаний за завданням замовника виконати всі необхідні роботи, а замовник прийняти. Послуги виконавець здійснює на свій ризик, якщо інше не передбачає договір підряду. Якщо робочий процес вимагає використання сторонніх витратних матеріалів, то їх залишки підрядник повинен повернути роботодавцеві. Виконавець може залишити надлишки ресурсів собі, але при цьому вартість угоди треба зменшити. Підрядник зобов’язаний негайно попередити замовника і припинити трудовий процес, якщо виявить:

 • недоброякісність або непридатність виданих роботодавцем матеріалів, технічної документації, обладнання, переданої для обробки речі;
 • незалежні від обох сторін обставини, що заважають виконанню зобов’язань за угодою, які впливають на термін придатності готової речі, міцність результатів трудового процесу або перешкоджають завершенню роботи у встановлений термін;
 • можливі несприятливі наслідки виконання вказівок роботодавця щодо способу реалізації робочого процесу.

Якщо виконавець знехтував цими рекомендаціями, довести свою непричетність до виявлених порушень він не зможе. Згідно з чинним законодавством, підрядник зобов’язаний надати компенсацію збитків, що виникли в результаті його дій. Виконавець може вимагати відшкодування витрат, пов’язаних з встановленням і усуненням дефектів технічної документації, матеріалів або обладнання, якщо він попередньо поінформував замовника про існуючу проблему. Законодавством передбачені наступні права та обов’язки сторін:

Обов’язки Відповідальність за неналежне виконання обов’язків
Підрядник Замовник Підрядник Замовник
Виконати роботу у встановлені документом строки та належної якості з наданням гарантії. Надати матеріали, технічну документацію, речі для переробки або обробки. Роботодавець може розірвати контракт і вимагати компенсацію збитків за простій або неналежне якість виконаних послуг. Виконавець може відмовитися від договору підряду або припинити розпочатий робочий процес.
Використовувати в трудовому процесі власне обладнання і матеріали, якщо інше не передбачено в документах. Надавати виконавцю повне сприяння в порядку, передбаченим чинним контрактом. Безкоштовно замінити матеріали неналежної якості або надати грошову компенсацію роботодавцю. Працівник може вимагати збільшення вартості послуг, термінів виконання поставленого завдання або відмовитися від виконання зобов’язань, якщо роботодавець не прийме необхідні заходи.
При загибелі або пошкодженні результатів трудової діяльності до прийняття роботодавцем відшкодувати всі збитки. При подорожчанні матеріалів компенсувати виконавцю всі витрати, якщо це передбачено контрактом. Роботодавець змусить винну сторону компенсувати збитки через суд. Виконавець може вимагати через суд грошову компенсацію збитків і відмовитися від подальшої співпраці з роботодавцем.
Повідомити роботодавця про всі критичні недоліки конструкції, погану якість матеріалу. Оглянути разом з виконавцем підсумкові результати його трудової діяльності і при виявленні недоліків повідомити йому про це. При виникненні спору має бути призначена експертиза. Підрядник позбавляється права на отримання компенсації, якщо він не став інформувати роботодавця про існуючі проблеми. Якщо при перевірці роботодавець був неуважний і підписав акт приймання, він позбавляється права посилатися на явні недоліки. Можливість скаржитися на приховані недоліки конструкцій або ремонту залишається у замовника.

Термін підрядного договору

Після підписання обома сторонами правочину угода вступає в силу. Виділяють проміжні та остаточні терміни здачі результатів трудового процесу. При регулярних простроченнях контрагент має право розірвати угоду з підрядником. При наявності в документі проміжний термінів, виконавець зобов’язаний демонструвати на кожному етапі результати робочого процесу. При наявності обґрунтованих претензій з боку роботодавця, підрядник зобов’язаний все переробити безкоштовно.

Угода продовжує діяти, коли його термін закінчується, якщо учасники угоди не зафіксували в документі іншого. Фактично контракт вважається виконаним, коли підрядник представить результати своєї праці. Якщо виконавець доробив завдання пізніше кінцевого терміну здачі, зазначеного в документах, роботодавець може не оплачувати його послуги.

Підтвердження факту виконаних робіт

Однією з умов дотримання угоди є надання результатів трудового процесу поетапно або в кінці строку дії укладеного контракту. Акт здачі-приймання виконаних робіт є документом, що підтверджує виконання зобов’язань. Він служить основою для розрахунку та оплати. Крім акта, замовник може вимагати такі документи:

 • чеки, що підтверджують закупівлю товарів по вартості, зазначеної в акті;
 • квитанції за оренду техніки;
 • платіжні документи, що підтверджують витрати на отримання послуг третіми особами.

На перевірку якості підсумкових результатів робочого процесу замовнику законом виділено 3 дні. Якщо роботодавець не пред’явить будь-яких претензій у цей термін, то поспіль вважається виконаним. Контрагент зобов’язаний виплатити зарплату підрядної компанії. Гарантійний термін по підряду становить 1 рік, коли мова йде про нежитлових об’єктах, і 3 роки, якщо виконавець займався зведенням, реставрацією чи ремонтом житлового будови. Протягом зазначеного часу замовник може пред’явити претензії, а підрядник зобов’язаний безоплатно їх усунути.

Порядок оплати

Надаються за угодою послуги можуть оплачуватися різними способами. Погодинна оплата праці передбачає оплату часу, яку працівники витратили на виконання будь-яких завдань. З економічної точки зору цей метод взаємодії з підрядниками невигідний, оскільки відсутній стимул до прискорення робочого процесу. Не варто плутати погодинну оплату з авансом. Інформація про передоплату вноситься в договір підряду.

Замовникам більш вигідна відрядна оплата праці. За цією системою гроші виконавцям виплачують, коли вони завершать певний етап робіт. Якщо при виконанні завдання реальні витрати на виготовлення якої-небудь речі або на капітальний ремонт будівлі перевищили очікувані витрати в кілька разів, роботодавець може відняти з оплати неустойку. Така міра застосовується, коли до перевищення бюджету призвели дії підрядника. Сума винагород розраховується виходячи з витрат:

 • за звичайним видом діяльності;
 • на придбання матеріально-виробничого запасу;
 • надзвичайні, що виникають при поломці обладнання, погану якість будівельного матеріалу і т. д.;
 • майбутнього робочого періоду;
 • операційних і позареалізаційних;
 • на необоротні активи.

Договір підряду може містити пункти про розмір премій за прискорення роботи і зменшення збитків. При поетапній оплаті праці учасники підписують акт приймання за формою КС-2. Документ містить інформацію про етапі виконання завдання, найменування, вартість, кількість виконаних робіт. Акт приймання заповнює виконавець. На перевірку якості результатів праці замовнику дається 3 дні. Претензії роботодавець може висловити і до ознайомлення з актом, у тому числі в судовому порядку.

Складання кошторису та можливості її зміни

При оформленні контракту можна вказати ціну виконання послуг у вигляді одного з розділів документа або окремого додатка. Кошторис буває приблизною і твердою. В документ включають наступні розділи: витрати на придбання обладнання і матеріалів, витрати на оплату послуг субпідрядників, витрати на виплату зарплати, розмір винагород підрядника на кожному етапі робочого процесу. Список пунктів роботодавець може доповнити або скоротити.

При твердому кошторисі зміна вартості послуг не допускається. Якщо розмір витрат був перевищений, замовник може розірвати контракт, сплативши виконавцю пропорційну частці зробленої роботи ціну. При сильному зростанні вартості обладнання, матеріалів, оренди техніки або залучення до реалізації завдання третіх осіб підрядник отримує право вимагати зміни твердої ціни. При відмові роботодавця збільшення кошторису виконавець може розірвати угоду.

Припинення дії договору

Терміни початку і завершення контракту виконавець зобов’язаний дотримуватися. Своєчасне надання підсумків робочого процесу дозволить уникнути зайвих суперечок з замовником. При недотриманні строків контракту роботодавець може звернутися з позовною заявою до суду для дострокового розірвання угоди. Попередньо повідомляти підрядну організацію про своє рішення замовник не має. Договір підряду можна розірвати достроково у наступних ситуаціях:

 • за взаємною згодою сторін;
 • при наявності прийнятого судом позову;
 • з-за відмови однієї із сторін виконати контрактні зобов’язання.

Угода про припинення підрядних зобов’язань за ініціативою двох сторін складають у довільній формі. З моменту підписання документа контракт перестає діяти. За статтею ЦК замовник має право розірвати угоду до отримання підсумкового результату без пояснення причин. Роботодавець зобов’язаний заплатити підрядчикові винагороду за виконану частину завдання і здійснити відшкодування збитків, що виникли за дострокового розірвання підряду.

Підрядник теж може розірвати контракт до закінчення терміну. Це право виникає, якщо контрагент порушує свої зобов’язання щодо надання матеріалів, обладнання, інформації або проектної документації. Виконавець може вимагати відшкодування всіх понесених витрат. Повернення невідпрацьованого авансу, неустойки та інші умови, пов’язані з розподілом фінансових коштів у випадку форс-мажорів, повинні бути відображені в контракті.

Зразок договору підряду

Стандартної форми угоди не існує. При оформленні бланка треба слідувати вимогам і рекомендаціям ЦК. Договір підряду становлять виходячи з різновиди та обсягу надаваних послуг. Документ обов’язково повинен містити частини, зазначені в ЦК. Якщо специфіка роботи дозволяє, то можна використовувати типовий договір підряду.

Відео

Також пропонуємо