Довіреність на представлення інтересів фізичної особи — види документа і порядок оформлення

За законом дієздатний громадянин може доручити іншій людині чи компанії виконати певні доручення від його імені. Довіреність на представлення інтересів може зачіпати різні сфери життєдіяльності фізичної особи, в числі яких отримання пенсії або зарплати, продаж майна та виконання дій різного характеру. У більшості випадків документ треба нотаріально завірити.

Що таке довіреність на представництво інтересів

Згідно з Цивільним кодексом, будь-яка фізособа може вибрати повіреного, щоб він здійснював від його імені будь-якого правочину. Довіреність – це документ, за яким один громадянин може діяти від імені іншого. Процедура видачі доручення на представлення інтересів є одностороннім процесом, тобто повіреному бути присутнім при підписанні документа не обов’язково.

Хто може виступати в ролі довірителя

Видавати доручення на представлення інтересів фізособи може будь-який громадянин за умови повної дієздатності. Дитина до 14 років підписувати довіреність не може. За законом, звернутися до нотаріуса за оформленням довіреності може група громадян. Особи суд визнає недієздатним або частково дієздатним, якщо він страждає від наркотичної, алкогольної залежності або офіційно визнаний душевнохворим. Громадяни з 14 до 18 років отримують права на видачу довіреностей:

 • після вступу в шлюб;
 • при укладенні договору неповнолітнім.

При частковому обмеженні дієздатності громадянин може видавати поручительства тільки на вчинення певних операцій. До них належать дрібні побутові правочини, спрямовані на отримання безоплатної вигоди. Угоди, пов’язані з продажем чи купівлею нерухомості, автомобілів або іншого майна, отриманням зарплати укладати частково дієздатний громадянин може лише за згодою свого піклувальника. Індивідуальний підприємець при оформленні довіреності для податкової виступає як фізична особа.

Повірені особи

Довіреність можна оформити на родича, друга, яку-небудь організацію чи групу громадян. Якщо повіреним стає фізична особа, воно обов’язково повинно бути повністю дієздатним, тобто на неповнолітнього порука оформити не можна. Установа може стати представником громадянина, якщо має спеціальну ліцензію для здійснення подібної діяльності.

Законодавством передбачена ситуація, коли повірений не може виконати покладені на нього обов’язки. В такому разі він може вдатися до передоверию. Про процедуру обов’язково необхідно сповістити фізособа, яка склала доручення. Повна інформація про передоручення міститься у статті ЦК. При оформленні документа на кілька громадян, довіритель повинен вказати повноваження кожної фізичної особи. Якщо порука видається установі, то в бланку відображають найменування компанії без уточнення філії.

Види документа

Оформлення довіреності на представлення інтересів фізичної особи часто залежить від її різновиду. Громадянин має право оформити одну угоду і розподілити кілька доручень між різними людьми. Бланк можна заповнити в одному примірнику або в декількох для кожного повіреного фізособи. Угоди про представлення інтересів бувають наступними:

 • Разовими. Така угода видається на вчинення однієї дії від імені фізичної особи.
 • Спеціальними. Доручення видаються для здійснення схожих однотипних дій.
 • Генеральними. Видається на повне представлення інтересів громадянина.

Форма довіреності на представлення інтересів фізичної особи

Документ буває двох видів: простою та нотаріально завіреним. Перший тип угоди використовують для передачі прав, пов’язаних з проведенням фінансових операцій, а другий застосовують для операцій, що не потребують продажу майна, наприклад, для реєстрації автомобіля після покупки. Нотаріально засвідчений документ для представлення інтересів також використовують в наступних ситуаціях:

 • при здійсненні операцій з банківськими вкладами, отримання платіжних карток, виписок з фінансових установ;
 • якщо треба забирати дитину з дитячого садка або школи;
 • для подачі офіційної документації в державні органи.

Проста у письмовій формі

Угода цього виду використовують для проведення простих операцій, не пов’язаних з фінансовими операціями. До них відноситься перевірка проектної документації, постановка квартири або будь-якого іншого майна на облік, отримання банківських довідок і т. д. Для її оформлення громадянину не обов’язково відвідувати нотаріуса. При складанні угоди у простій письмовій формі фізична особа повинна вказати:

 • найменування;
 • повну інформацію про себе і про повірену;
 • перелік дій, які повірений може виконувати від імені фізичної особи;
 • дату підписання.

Нотаріальна довіреність на представлення інтересів фізичної особи

З метою засвідчення справжності порука запевняють у юридичній конторі. Нотаріально засвідчений документ вимагається при взаємодії з держструктурами, проведенням великих угод з нерухомістю і внесенням змін до державного реєстру. Як і у випадку з письмовою порукою, цей вид угоди може дозволити повіреній особі виконувати 1 яку-небудь дію від імені довірителя або кілька. При складанні документа треба вказати:

 • його найменування;
 • повні реквізити обох сторін;
 • коло інтересів, які буде представляти повірений;
 • дату, час, місце підписання.

Термін дії

Повірений може представляти інтереси фізичної особи протягом 1 року, якщо документом не передбачено інше. Максимальний строк дії довіреності законодавством не встановлено. Приміром, літня людина може укласти безстрокове угоду з родичами на отримання ними пенсії. При складанні тексту поруки часто громадянин може вказувати точну дату, а умови завершення її дії.

Як правильно оформити довіреність на представництво інтересів

На документі обов’язково повинен бути вказаний її тип. Законодавство передбачає можливість оформлення довіреності на представлення інтересів у друкованому або письмовому вигляді. Якщо громадянин вирішить заповнити бланк від руки, то букви треба писати розбірливо. В рукописному документі не повинно бути помилок або виправлень. Просте та нотаріально посвідчена порука вважається дійсним, якщо містить дату написання.

Обов’язкові реквізити

Типового шаблону для складання довіреності на представництво інтересів громадянина не існує. Документ складається фізичною особою у довільній формі. Юридичні компанії надають клієнтам допомогу в складанні тексту доручення на представлення інтересів, але деякі громадяни воліють зробити все самостійно. На бланку обов’язково відображають наступну інформацію:

 • Найменування документа. Громадянин-довіритель вказує, що це довіреність на представлення його інтересів.
 • Місце складання документа (місто або населений пункт) і дата підписання.
 • Повні прізвище, ім’я, по батькові довірителя, паспортні дані та адресу проживання.
 • Повні прізвище, ім’я, по батькові повіреного, паспортні дані та адресу проживання.
 • Повноваження, які повірений отримує після підписання цього документа. У цьому розділі необхідно докладно описати всі дії, які громадянин може вчиняти від імені фізособи, інтереси якого він представляє.
 • Термін дії документа (зазначають, якщо це необхідно).
 • Підпис довірителя з повною розшифровкою.

Зміст та текст документа

При заповненні офіційної папери довіритель повинен детально розписати всі повноваження повіреного, починаючи від можливості звертатися в конкретні інстанції за отриманням довідок та закінчуючи правом продажу власності. Текст довіреності на представлення інтересів фізичної особи не може містити граматичні помилки або будь-які виправлення. Приклад змісту:

«Справжня довіреність видана громадянину (прізвище, ім’я, по батькові) що проживає за адресою: (місто, вулиця, номер будинку і квартири). Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий). Громадянин уповноважений представляти інтереси П. І. Б і паспортні дані фізичної особи, яка проживає за адресою: (місто, вулиця, номер будинку і квартири), в державних установах, таких як: банки, податкові і правоохоронні органи, вести від імені (П. І. Б. довірителя) будь-які дії в якості позивача, відповідача, третьої особи в судах і судових органах, і т. д.»

Особливості оформлення на представництво в суді

Громадянину доведеться обов’язково відвідати нотаріус або інший уповноважений орган, який може завіряти документи. Проста довіреність на представлення інтересів фізичної особи для судового розгляду або оскарження рішення суду не підійде. Її справжність обов’язково треба підтвердити офіційно. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу (ЦПК), документ повинен бути завірений одним з наступних осіб:

 • керівником організації, де навчається або працює довіритель;
 • нотаріусом;
 • начальником місць позбавлення волі;
 • головним лікарем лікувального закладу;
 • керівником військової частини.

Визнання довіреності недійсною

Законом передбачені умови, коли угода між довірителем і повіреним варто розглядати як анульоване. Мова йде не тільки про офіційному відкликання документа, але і про інші обставини, що змінюють термін дії поруки. Недійсною угоду про представлення інтересів фізичної особи вважається, якщо:

 • довіритель конає, пропадає без вісті, визнається частково або повністю недієздатним;
 • офіційно закінчився термін дії угоди;
 • доручення, прописані в документі, було виконано;
 • повірений відмовився прийняти угоду;
 • людина, на яку було оформлено доручення помер;
 • організація, яка значилася повіреною особою, була ліквідована.

Як відкликати документ

Часто виникають ситуації, коли громадянин хоче анулювати чинне доручення. Можливість відкликання довіреності прописується окремим пунктом у бланку. Порядок анулювання доручення залежить від того, в якій формі воно було складено. Незалежно від виду, повірений зобов’язаний повернути підписаний бланк довірителю після відкликання. Щоб анулювати довіреність, складену в простій письмовій формі, необхідно:

 1. Повідомити в письмовому вигляді довірена особа про припинення дії поруки. Зробити це можна за допомогою сучасних засобів комунікації (інтернет, мобільний зв’язок) або поштою. Рекомендований лист надсилається за місцем проживання або тимчасового перебування громадянина.
 2. Повідомити всі організації, з яким повинен був взаємодіяти поручитель, про те, що документ був анульований.
 3. Зустрітися з довіреною особою, щоб забрати довіреність на представлення інтересів.

Дії щодо скасування нотаріально завіреного документа будуть аналогічними. Громадянин повинен звернутися до фахівця, який оформляв письмове доручення, і повідомити йому про відкликання. На прохання клієнта нотаріус може самостійно повідомити повіреного про те, що чинну угоду було анульовано за бажанням довірителя. Порядок дій щодо скасування нотаріально завіреної довіреності:

 1. Довіритель інформує нотаріуса про бажання анулювати угоду.
 2. Нотаріус на вимогу фізичної особи повідомляє повіреного про те, що довіреність втратила свою силу і просить її повернути.
 3. Повірений повертає документ нотаріусу або довірителю. За законом особливої різниці в тому, у кого буде зберігатися анулювання довіреність немає.
 4. Довіритель, якщо угоду було передано йому, приходить до нотаріуса, який вносить в реєстр інформацію про анулювання

Якщо громадянин не володіє інформацією про те, де знаходиться повірений, то лист направляється за останнім місцем його проживання. Законом відгук угоди розглядається не як право довірителя, а його обов’язок. Якщо фізична особа вирішить не інформувати поручителя, то всі його дії будуть прирівнюватися до власним діям громадянина, чиї інтереси він представляє.

Відео

Також пропонуємо