Інвестиційний проект — створення бізнес плану, оцінка ефективності та розрахунок рентабельності

У класичному розумінні бізнес передбачає не тільки отримання прибутку, але й формування самих умов для збільшення доходу. Часто для цього потрібно створення нового (чи збільшення наявного) виробництва, оновлення товарного асортименту, розширення сфери послуг, що пропонуються. Побачити чітку фінансову перспективу і залучити нові кошти допоможе інвестиційний проект – комплекс заходів по об’єкту, що охоплює всі стадії втілення певної бізнес-ідеї, що від початкового задуму до перших дивідендів.

Що таке інвестиційний проект

Важливо зрозуміти загальний характер терміна інвестиційний проект. Це не тільки окремий документ або збірник документів для інвестора, це ще і сукупність практичних дій для досягнення наміченого результату. Наприклад, якщо мова йде про відкриття нового магазину, то одного маркетингового дослідження про купівельної спроможності населення мікрорайону буде недостатньо. Знадобиться архітектурний план будівлі, кошторис будівництва, визначення постачальників обладнання, попередні домовленості з підрядником і багато іншого.

Важливість бізнес-плану та його реалізація

Найголовнішою частиною інвестиційного проекту є бізнес-план, адже він розглядає ефективність здійснених капіталовкладень, рівень стабільності, терміни отримання прибутку. Це перше, куди загляне інвестор у пошуках відповіді на питання, яку рентабельність має пропонована ідея. При цьому, правилом хорошого тону буде показати в бізнес-плані не тільки передбачувану прибутковість проекту, але й повернення коштів в критичному випадку.

Не менше значення економічне обгрунтування має і для самого ініціатора, показуючи в якому напрямку потрібно рухатися для досягнення високих показників у майбутньому. Структурованість бізнес-плану передбачає не тільки наявність окремих розділів (маркетингова стратегія, прогнози, необхідні придбання, оцінки ризиків та інші), але і опис покрокової реалізації ідеї на практиці. А цьому випадку підприємцю буде набагато легше проводити оцінку власної діяльності, адже перед ним буде готовий прогноз розвитку ситуації.

Цілі інвестиційного проекту

Хоча перед нами значний за обсягом документ, основна мета інвестиційного проекту може бути виражена одним реченням – показати, яким буде очікуваний результат і що потрібно зробити для його досягнення. Ця проста формулювання приховує за собою економічну доцільність капітальних вкладень, тому може містити десятки сторінок безлічі документів, але знайомлячись з цими даними, інвестор повинен чітко бачити вигоду, щоб вкладати свої кошти.

Структура інвестиційного проекту

Для того щоб бути ефективним інструментом для отримання прибутку, складений інвестиційний проект повинен мати чітку структуру. Це передбачає наявність декількох рівнів, де обов’язково знаходять відображення суми витрат, вартість одиниць обладнання, ознаки та критерії оцінки, багато інші показники, що мають важливе значення для організації процесу.

Зміст бізнес-плану

Традиційно бізнес-план складається з двох розділів – це вступ (короткий резюме, в лаконічній формі дає необхідну інформацію) і основна частина. Чітко структурований другий блок повинен включати в себе:

 • докладний опис бізнес-ідеї, цілі, етапи здійснення;
 • фінансовий план;
 • план реалізації;
 • оцінку ризиків.

По мірі необхідності та наявної інформації бізнес-план може доповнюватися альтернативними розділами. У багатьох випадках позитивним фактором буде наявність аналізу ринку збуту готової продукції. Ступінь зацікавленості інвестора буде набагато вище, коли він побачить не тільки професіоналізм укладача, його компетентність у викладеній темі, але і серйозне відношення до отримання капіталовкладень.

Види інвестиційних проектів за термінами реалізації

Одна з важливих характеристик, на яку відразу звертають увагу при оцінці інвестпроектів – це термін реалізації. Хронологічно ця величина складається з двох періодів – вкладення коштів і отримання доходу, які можуть слідувати один за одним або якийсь час йти паралельно. Стосовно строків реалізації вони бувають:

 • короткострокові (до 3 років);
 • середньострокові (від 3 до 5 років);
 • довгострокові (більше 5 років).

Ця інформація дуже важлива для тих, хто буде вкладати гроші, тому що дозволить визначити, через який час підприємство почне приносити дохід, окуповуючи вкладені кошти. При цьому не можна сказати, що у якогось одного виду документів є перевага перед іншими. Все залежить від конкретної ситуації, ось чому, приймаючи рішення про необхідність капітальних вкладень, інвестор буде оцінювати пакет документів по безлічі показників.

Інвестиційний план за обсягами фінансових вкладень

В залежності від того, скільки коштів планується залучити до роботі, інвестплан можуть дуже сильно відрізнятися один від одного. Економісти розрізняють:

 • Мега-проекти, вкладення в які вимірюються сотнями мільярдів рублів. У цю категорію можна віднести будівництво великих промислових об’єктів, в основному металургійної галузі та переробки ресурсів.
 • Великі мають вкладення в десятки мільярдів рублів – це можуть бути як самостійні об’єкти середнього розміру, так і реконструкція вже наявних потужностей підприємств.
 • Середні інвестпроекти з фінансуванням в кілька мільярдів рублів – сюди належить будівництво або модернізація підприємств середнього розміру.
 • Дрібні (наприклад, окрема торгова точка), мають обсяг від десятків мільйонів до мільярда рублів.

Класифікація інвестиційних проектів за сферами діяльності

Найчисленніша категорія – це промислові плани, що передбачають розробку і випуск нових типів продукції. Менший розмір, але не значення, що мають економічні та дослідницькі програми, які впливають на розвиток фінансового ринку або наукові розробки. Окремо від інших коштують не дуже поширені соціальні та організаційні проекти, до яких відносяться реформи систем управління, охорони здоров’я або захисту навколишнього середовища.

Типи інвестиційних проектів за формою реалізації

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту передбачає вплив на ринки товарів і послуг. Як правило, мова йде про різної масштабності впливу на внутрішні фінансові ринки, соціальну та екологічну обстановку. За формою реалізації проекти можуть бути:

 • Глобальні – зачіпають в цілому економічну, технологічну або соціальну ситуацію на планеті в макроекономічному масштабі.
 • Народногосподарські – реалізація яких відбувається в масштабах економіки всієї країни, тому що зачіпають безліч учасників.
 • Регіональні і локальні – не такі масштабні, розраховані на обслуговування окремого регіону (місцевості).
 • Поодинокі – реконструкція, модернізація або будівництво окремих підприємств.

Життєвий цикл інвестиційного проекту

Незалежно від обсягу вкладень і форми реалізації, будь-який інвестиційний проект має два чітко виражених періоди: початок і завершення діяльності. Під керівництвом розуміється час появи ідеї, яка в подальшому отримує розвиток, а завершення передбачає припинення всіх робіт у цьому напрямку. Інтервал часу, укладений між стадіями появи ідеї та її повною реалізацією, називають життєвим циклом.

Фази проектного циклу

Спеціалісти по економіці розрізняють такі основні стадії інвестиційного проекту:

 • Передінвестиційна стадія включає в себе серію підготовчих робіт, які полягають у виборі оптимального варіанту реалізації, проведенні маркетингового дослідження, складанні бізнес-плата та іншої необхідної документації. Вклади на цьому етапі незначні.
 • Наступна стадія охоплює період від початку проектно-вишукувальних робіт до переходу підприємства в режим проектної потужності. На початку цієї стадії не отримано навіть дозвіл на будівництво, в кінці – завод працює повним ходом. Інвестиції на цьому етапі можуть становити до 90% від загального обсягу.
 • Експлуатаційна стадія в залежності від обраного напрямку може тривати від декількох років до декількох десятиліть. Це період виробництва і реалізації продукції, і на одне з перших місць виходить безперервний моніторинг ефективності роботи і загальної економічної ситуації на ринку.
 • Ліквідаційна стадія передбачає згортання виробництва, тому що воно вичерпало можливості і витрати починають перевищувати доходи. При цьому об’єкт необов’язково підлягає ліквідації – після реконструкції і нових інвестицій тут може бути відновлена діяльність.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту

Незалежно від того, на якій стадії знаходиться інвестиційний проект, для продуктивної діяльності необхідна економічна оцінка. На початкових стадіях, відсутність фактичних показників, оцінка буде носити прогнозний характер з наявністю деяких припущень. Надалі ці дані обов’язково повинні коригуватися з урахуванням конкретної ситуації.

Інвестиційні витрати на реалізацію проекту

Аналіз інвестиційних проектів передбачає математичне моделювання грошових потоків, куди повинні включатися абсолютно всі надходження за час життєвого циклу. При цьому з самого початку роботи над підготовкою необхідної документації необхідно чітко керуватися принципом позитивності. У простій формулюванні він означає погляд на процеси очима інвестора, що прагне до максимально ефективного результату при мінімізації витрат.

Аналіз та оцінка грошових потоків

Грошові потоки в інвестпроекті представляють із себе два елементи: безпосередні надходження грошових коштів і витрати, які, у загальному вигляді можна називати приплив і відплив. При цьому дуже важливою є оцінка податкової складової, тому що в багатьох випадках саме вона визначає, відбудеться проект чи ні. Необхідно враховувати. що навіть в простих випадках, не кажучи про інноваційних проектах, податкове законодавство може бути складним і допускає різні тлумачення

Строк окупності інвестиційного проекту

Це один з найбільш важливих показників, адже він демонструє необхідність інвестицій у справу. Істотною перевагою є наочність: щоб дати інвестору інформацію для подальших роздумів, можна без зайвих слів повідомити йому, що у відповідності з бізнес-планом вкладення окупляться через три роки. Термін окупності являє собою відношення загальної кількості інвестованих коштів до середньорічного доходу – так, витрачені на проект 6 мільйонів при доході 2 мільйона в рік легко дадуть три роки окупності.

Показники прибутковості

Для оцінки прибутковості використовуються відразу декілька показників:

 • індекс прибутковості;
 • внутрішня норма прибутковості;
 • модифікована внутрішня ставка дохідності;
 • ставка дисконтування.

Для наочності список може містити й додаткові характеристики грошових потоків – надходження і відтік. Всі ці показники розраховуються за спеціальними формулами, де в розрахунок береться дуже багато факторів, тому правильно зробити це можуть тільки економісти. Готові дані надаються інвестору і будуть служити гарною характеристикою зроблених вкладень в економічному ракурсі.

Ризики інвестиційних проектів

За своїми характеристиками проектні ризики являють собою дуже значну категорію, що включає різноманітні фактори. Сюди відносяться моменти маркетингового характеру, недотримання графіка, перевищення бюджету, а також загальноекономічні ризики. Навіть неспеціалісту зрозуміло, що не всі ці показники можуть знаходитись під контролем (наприклад, складно впливати на курс валют), але завдання професійних укладачів проекту для інвестування – звести ці небезпеки до мінімуму. У цьому разі проект буде виглядати набагато привабливіше в очах інвестора.

Контроль реалізації інвестиційних проектів

Для ефективного функціонування проекту та оперативної оцінки необхідно постійно порівнювати, наскільки поточна ситуація відповідає запланованій. Крім систематичного спостереження за процесами, що протікають (моніторингом), необхідно виявляти відхилення та вживати заходів по усуненню, проводячи коригувальні заходи. Все це допомагає створити чіткий і налагоджений механізм контролю за правильним освоєнням інвестицій.

Відео

Також пропонуємо