Компенсація моральної шкоди — розмір, терміни та підстави матеріального відшкодування збитків

Громадянам зрозуміло такий вираз, як відшкодування матеріального збитку, коли відповідальність настає після нанесення шкоди власності. Майновий шкода легко можна оцінити в грошовому вираженні. Однак багатьом важко зрозуміти, як відбувається компенсація моральної шкоди, за які фізичні страждання суд виносить рішення про відшкодування шкоди.

Що таке моральна шкода та її компенсація

Під поняттям нанесення моральної шкоди розуміється заподіяння страждань, які можуть мати фізичний чи психологічний характер. Визначення фізичних страждань ні в кого не викликає запитань – це нанесення шкоди здоров’ю. Психологічні страждання включають душевні переживання. До них можна віднести випробовувані з приводу заподіяння шкоди почуття:

 • страху;
 • сорому;
 • приниження.

Законодавство про відшкодування моральної шкоди

Можливість вимагати стягнення за втрати немайнового характеру закріплена в Цивільному кодексі. Законодавчими актами передбачена матеріальна відповідальність громадян, чиї дії або бездіяльність розцінюються як посягання на немайнові права потерпілого. У законі перераховані нематеріальні блага:

 • здоров’я;
 • гідність і ділова репутація;
 • право на безперешкодне пересування і вільний вибір місця проживання;
 • право на приватне життя;
 • авторське право;
 • право на сімейну, лікарську таємницю.

Підстави компенсації моральної шкоди

Відшкодування шкоди можливе у разі:

 • якщо встановлено факт страждань внаслідок порушення немайнових прав;
 • встановлено дію або бездіяльність, яка стала причиною страждань;
 • виявлено зв’язок між дією або злочинною бездіяльністю і заподіяною шкодою;
 • доведено вину особи, яка завдала шкоду.

Навіть, якщо не встановлена вина особи, за законом потерпілий може висувати вимогу відшкодувати збиток, у разі:

 • коли шкоду заподіяно джерелом, який представляє підвищену небезпеку;
 • незаконного засудження, затримання, взяття підписки потерпілого про невиїзд, накладення на нього адміністративного стягнення;
 • розповсюдження недостовірної інформації, яка ганьбить честь, гідність чи ділову репутацію потерпілого.

За що стягують моральну шкоду

Присудження стягнення можливе при порушенні немайнових прав громадян. Потерпілому може бути призначена компенсація моральної шкоди за:

 • випробовувану душевну біль в разі втрати родича;
 • фізичний біль від травм і перенесений стрес;
 • придбану інвалідність і як наслідок – втрату нормальної життєдіяльності;
 • погіршення психологічного стану;
 • втрату роботи;
 • наклеп, образи;
 • розголошення сімейного, приватного, лікарської таємниці;
 • порушення конфіденційності розмов або листування.

Спосіб та розмір компенсації моральної шкоди

Мінімальні і максимальні межі стягнення не встановлено законодавством, не передбачені формули для розрахунку величини відшкодування, та й як можна виміряти величину психологічних переживань, почуттів страху, сорому або приниження, тому при розгляді враховуються передбачені законодавством критерії:

 1. Ступінь вини кривдника.
 2. Ступінь і характер перенесених страждань. Вони розглядаються індивідуально для конкретної постраждалої сторони – як вплинули дії кривдника на стан фізичного та психологічного здоров’я, на який період сталася втрата працездатності. Часто для цього необхідні підтвердження.
 3. Обставини. Розгляд конкретної ситуації може вплинути на збільшення або зменшення розміру стягнення.

Форми компенсації

Винна сторона до початку розгляду справи судом може домовитися щодо купівлі певних речей і передачі її постраждалій стороні для того, щоб компенсувати завдану шкоду психологічного або фізичного характеру. Суд може винести рішення про відшкодування моральної шкоди лише у порядку, який передбачений законодавством – у грошовій формі. В окремих випадках суд приймає рішення припинити неправомірні дії або зробити спростування.

Розмір моральної шкоди

Можна стверджувати, що критерії оцінки відповідальності винного є умовними і суд знаходить свободу в прийнятті рішень і може суб’єктивно оцінити ситуацію. Законом передбачені принципи, які потрібно використовувати для визначення розміру грошового відшкодування – це розумність і справедливість. Слово справедливість передбачає використання всіх існуючих законодавчих актів для захисту порушених прав потерпілого. При встановленні величини суми виплат потерпілому суд враховує:

 1. Бажання потерпілого домовлятися. На рішення суду зменшити розмір відшкодування може вплинути ситуація, коли винна сторона пропонувала компенсувати збитки до початку розгляду позову, а потерпілий відмовився з метою збагачення.
 2. Матеріальний стан заподіяв страждання. Нерозумно виносити рішення відшкодувати таку суму, яку не зможе внести кривдник, але, якщо доведена вина кількох осіб, тобто встановлюється дольова участь у стягненні всіх винних.
 3. Громадська оцінка події, в якому постраждало обличчя, це може допомогти суддям оцінити ситуацію.

Як подати до суду за моральну шкоду

З метою захисту своїх немайнових прав потерпілому необхідно звернутися в суд. Це можна зробити за місцем проживання кривдника, реєстрації свого місця знаходження або майна. Розгляд позову відбувається в судах загальної юрисдикції. При незгоді з прийнятим рішенням однієї з сторін подається касаційна скарга, і розгляд позову проводить суд другої інстанції, касаційний.

Позовну заяву

Для розгляду справи судом потерпілому потрібно скласти заяву-позов. Заявнику потрібно:

 • правильно вказати реквізити суду;
 • внести індивідуальні дані позивача і відповідача;
 • обґрунтувати, якої було заподіяно шкоду і призначити свій розмір для стягнення;
 • перерахувати докази вини відповідача.

Підтвердження моральної шкоди

Факт недотримання нематеріальних прав потерпілого встановлюється в процесі судового розгляду за допомогою свідоцтва інших осіб. В якості доказів приймаються для розгляду документи:

 • довідка про непрацездатність при нанесенні шкоди здоров’ю;
 • стаття в засобах масової інформації, в якій надруковані недостовірні дані;
 • особиста переписка, сімейні фотографії, коли висунуто вимогу на відшкодування моральної шкоди за втрату родича.

Наслідки моральної шкоди

Доказом вини відповідача щодо потерпілого може служити висновок медичної експертизи про психологічний стан потерпілого. Наслідками заподіяної шкоди можуть бути неврівноважені стану потерпілого з-за випробовуваних почуттів приниження, сорому, ущербності, роздратування, дискомфорту. Результатом моральних переживань можуть стати:

 • зміна відносин на роботі і в сім’ї;
 • погіршення результатів підприємницької діяльності;
 • неможливість займатися громадською діяльністю;
 • навіть суїцид.

Судова практика відшкодування моральної шкоди

На практиці довести заподіяння моральної шкоди набагато складніше, ніж майнового. Позивачу необхідно самостійно або з допомогою адвоката переконати суддів, що погіршення фізичного здоров’я, психологічного стану потерпілого є результатом дій кривдника.

Стягнення моральної шкоди при ДТП

При скоєнні ДТП крім відшкодування матеріальної шкоди заявник має право вимагати компенсувати шкоду, заподіяну його здоров’ю. При розгляді позовів суди часто в кілька разів зменшують заявлені до стягнення суми, але такі судові розгляди входять в число позовів, коли потерпілі отримують значні виплати. Отримати відшкодування при ДТП можуть не лише постраждалі, а також особи, чиї родичі загинули під час аварії.

Компенсація за порушення прав споживачів

Визначення судом розміру стягнення з недобросовісного виробника товарів або за неналежне надання послуг не залежить від вартості продукції і послуг. Суми відшкодування за такого роду позовів незначні. Переважно, при розгляді справ суди знижують запитувані потерпілою стороною суми до виплати. Позивачу може бути виплачена компенсація моральної шкоди у разі вимоги з нього оплати медичних послуг, які входять в перелік безкоштовних.

Відшкодування моральної немайнової шкоди

На відновлення немайнових прав не поширюється строк позовної давності. У будь-який час можна подавати позов на визнання:

 • недійсними актів органів державного управління, які порушують особисті права;
 • прав автора;
 • або відновлення честі і гідності.

Для подачі на відшкодування понесених втрат строк позовної давності існує. Можливе застосування законів про порушення немайнових прав та звернення до суду для стягнення грошової плати з відповідача при:

 • порушення умов договору туристичною компанією;
 • порушення сімейної, лікарської таємниці заповіту;
 • поширенні недостовірної компрометуючої інформації;
 • порушення прав автора на авторство, ім’я, публікацію;
 • порушення свободи пересування.

Компенсація у трудовому праві

У більшості випадків при врегулюванні трудових спорів з приводу стягнення відшкодування суди керуються Цивільним кодексом. Компенсація за моральну шкоду працівникові може бути виплачена за нанесення шкоди здоров’ю під час нещасного випадку на виробництві або із-за роботи у шкідливих умовах праці. Може відшкодовуватися заподіяні працівникові шкоди в разі:

 • незаконного звільнення або пониження в посаді;
 • несвоєчасної виплати заробітку;
 • дискримінації за гендерною ознакою, з-за віку;
 • порушення немайнових прав і свобод;
 • відмови у наданні відпустки.

Відео: відшкодування моральної шкоди в цивільному праві

Також пропонуємо