Консалтинг — що це, навчальний, фінансовий, управлінський та інвестиційний, особливості надання послуг

Вчені-маркетологи і юристи за 20 років існування цього терміна не прийшли до єдиної думки про правильне його визначення. Так відбувається тому, що зачеплена сфера діяльності настільки багатогранна, що кожен знавець описує її по-різному. Загальне визначення консалтинг – це: консультаційні послуги, в тому числі для бізнесу, що надаються за фінансову винагороду.

Що таке консалтинг

Серед розмаїття позначень, все ж можна виділити головну особливість цього виду послуг. Консалтинг – це надання допомоги у вигляді оплачуваних консультацій, порад власникам або керуючим бізнесом при виникненні проблемних, спірних ситуацій. До послуг консалтингових агентств вдаються при застої, зупинки розвитку або для пошуку нових ідей розвитку фірми.

Обов’язки консалтингової компанії варіюються залежно від сфери спеціалізації. Деякі з них задіяні в певних ринкових напрямках (будівництво, виробництво, енергетика), інші вузько спрямовані на вивчення конкретних процесів в організації (бухгалтерія, менеджмент персоналу, оптимізація бізнесу, ведення закупівель). Є універсальні компанії для вирішення проблем управління малим бізнесом.

Цілі і завдання

Керівник або менеджери фірм, яким потрібна така послуга, ставлять певні цілі і завдання. Від цього залежить сфера діяльності. Наприклад, аудиторська перевірка компанії спрямована на повний фінансовий аналіз діяльності фірми, економічної ситуації. Незалежно від напрямку діяльності, звертаються до консалтинговий центр з метою:

 • знайти вихід із складної ситуації під час фінансової нестабільності;
 • знайти спосіб скорочення витрат;
 • отримати методи оцінки, збільшення ефективності комерційних процесів;
 • урізноманітнити підхід до ведення бізнесу;
 • побудувати стратегію розвитку, збільшення прибутку;
 • провести зовнішній аудит;
 • вирішити внутрішні суперечки;
 • скласти бюджет для проведення нових кампаній;
 • скласти бізнес-план;
 • знайти шлях обходу банкрутства або реорганізації;
 • прогнозування агентством життєвого циклу компанії;
 • просування нового бренду;
 • об’єднання торгових марок, ін.

Області консалтингу

Для роботи в певній сфері більшістю фахівців потрібні профільні знання. Консалтинг задіяний у різних галузях господарської діяльності. Найпоширеніший спосіб отримання освічених кадрів – пошук серед випускників економічних, юридичних Вузів, бізнес-шкіл, курсів бухгалтерії, аудиту. Розрізняють основні галузі консалтингу:

 • інформаційні технології;
 • фінанси, аудит;
 • маркетинг;
 • управління персоналом, менеджмент підприємства;
 • логістика, управління запасами;
 • вивчення конкурентного середовища;
 • сприяння стратегічного планування.

Чим займається консалтингова компанія

Незалежно від спеціалізації, всі консалтингове агентство здійснює збір, аналіз, надає інформацію про діяльність компанії в досліджуваній сфері, проводить цілий спектр консультативних бесід на основі отриманих даних, виконує проектування, прогнозування. Рід діяльності залежно від поставленого завдання визначає форму консалтингу, яка може бути виражена:

 • навчанням;
 • проектуванням;
 • експертним консультуванням.

Навчальний консалтинг

Включає заходи, пов’язані з навчанням управлінського, адміністративного апарату технологій ведення бізнесу, реалізації складних бізнес-процесів, організації діяльності фірми, участь у дослідженнях. Навчальний консалтинг може проводитися з групою менеджерів, одним керівником або власником бізнесу, як курс для керівників підрозділів або філій, для підвищення кваліфікації працівників конкретного відділу.

Проектний

Для збору даних, аналізу, прогнозування, створення проекту, передбачення його шляху розвитку в компанії потрібен проектний консалтинг. Його завдання різноманітні, залежать від сфери діяльності компанії. Приміром, якщо це складні розробки в інформаційних технологіях, вони потребують заходів щодо пошуку програмістів, засобів програмування. Він потрібен при пошуку рішень під час змін на ринку товарів, пов’язаних зі зростанням попиту на групу товарів або його зменшенням.

Експертне консультування

До нього вдаються під час виникнення суперечок, коли потрібно вирішити проблему, врегулювати конфлікт за допомогою думки ззовні. Або коли необхідно отримати цінні знання в тій області ведення бізнесу, в якій зайнята певна організація. Потреба в експертній діяльності виникає на різних етапах діяльності: при плануванні, реорганізації, розвитку, ін.

Етапи надання консультаційних послуг

Незалежно від поставленої задачі, послідовність консалтингових робіт зводиться до чотирьом основним етапам:

 1. Виявлення, постановка задачі. Запрошені фахівці знаходять проблему, яку потрібно вирішити. Виходячи з цього, ставляться певні стратегічні, тактичні цілі. Далі будують ланцюг з послідовного виконання оперативних завдань.
 2. Розгляд проблеми, оцінка ситуації. Постановка завдань визначає метод робіт, підходи до вирішення проблеми. Аналізується стан, пропонуються способи вирішення, прикидаються зразкові терміни, розраховується ефективність, витрати.
 3. Розробка плану вирішення проблем. З поставленим завданням розробляють план конкретних дій, очікуваний результат, до якого вони повинні привести.
 4. Вибір стратегії, реалізація розробленого плану. Від наміченого плану відштовхуються при побудові списку оперативних дій. Серед них може бути: вивчення ринків, товарів, побудова графіка надходжень матеріалів або написання інструкцій.

Види консалтингу

Поняття консалтингу відрізняється залежно від виду послуг. Багато з них зачіпають фінансову специфіку, спеціалізуються на проведенні аудитів перед податковими перевірками, усунення помилок звітності, поліпшення показників прибутковості фірми. Інші напрями пов’язані з юридичними консультаціями, пошуком методів уникнення адміністративних, господарських покарань. Спектр послуг консалтингу дуже широкий і більш детально розглянутий далі.

Фінансовий

Це пакет послуг, спрямованих на пошук фінансових рішень оптимізації бізнесу. Метою цього виду є скорочення витрат, підвищення прибутковості бізнесу, прогнозування ситуації на ринку, економічний аналіз підприємства. Також він потрібен для пошуку додаткового фінансування фірми або вигідних проектів для вкладання коштів. При цьому проводять детальний аналіз усіх сфер діяльності компанії, виявляючи сильні і слабкі сторони, тенденції розвитку або спаду на всіх етапах. Потім шукають шляхи реалізації більш ефективних економічних інструментів.

Управлінський

Класичний управлінський консалтинг охоплює всі сторони життя досліджуваного підприємства. Згідно теорії менеджменту існує три напрямки управлінських завдань – стратегічне, маркетингове та кадрове:

 • Стратегічне управлінське консультування передбачає планування, організацію дій компанії, її поведінку, напрямок розвитку. Ця сфера потрібна для допомоги в складанні бізнес-плану при створенні нової компанії, реорганізації існуючої або об’єднання групи компаній. Для керівників стратегія має величезне значення, адже без розуміння послідовності дій, завдань не буде повноцінного їх здійснення, розвитку.
 • Маркетингове управління – здійснює планування, втілення рекламних кампаній. Виходячи з стандартного маркетинг-міксу, функціями маркетингового консалтингу будуть дії по удосконаленню продукту, способам і методам його просування, стимулювання його продажу через місця, ціну. Маркетингові стратегії об’єднують обидва види консалтингу і потребують комплексного підходу до вирішення проблем.
 • Кадровим консалтингом можуть займатися для пошуку ефективних шляхів взаємодії керівництва з персоналом. Пошук нових дієвих способів мотивації працівників підприємства, контролю для досягнення найвищих показників якості роботи з подальшим збільшенням обсягу виконаних завдань і прибутку.

Інвестиційний консалтинг

Включає комплекс дій з аналізу проектів, пошук шляхів для ефективного капіталовкладення. Може бути заснований на вивченні ринку готових рішень або працюючих компаній, що потребують інвестицій для розвитку, аналізі стартапів, бізнес-ідей, прогнозуванні, розрахунку їх передбачуваного прибутку. Консультаційна підготовка потрібна інвесторам, які бажають зберегти свій капітал від можливих ризиків втрати, зменшення. Бізнесмени хочуть займатися вкладеннями в нові проекти, прибутковість яких прорахована.

Бухгалтерський

Консультаційний підхід в бухгалтерії – це рішення задач аудиту бізнесу. Найвідоміші компанії – так звана «велика четвірка»: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG. На їх поведінку орієнтуються всі аудиторські агентства. Крім того, ці фірми настільки популярні та успішні, що взяти їх у свої партнери бажає кожен успішний бізнесмен.

Аудит – це перевірка фінансових показників бухгалтерської звітності підприємства на відповідність правовим нормам і законам, їх достовірності. Як правило, за допомогою аудиторів звертаються в разі очікуваної податкової перевірки або для обчислення прибутковості фірми, окупності капіталовкладень, пошуку зменшення витрат і підвищення прибутковості.

Бізнес-консалтинг

Керівникам підприємств в якийсь момент помітно, що їх бізнес не приносить бажані результати чи зупинився в розвитку. Якщо вчасно звернутися в консультаційний центр з проханням знайти і усунути проблему, вам вдасться запобігти банкрутству або просто підвищити ефективність господарської діяльності. Бізнес-консультації охоплюють всі сторони ведення справи: від пошуку співробітників до побудови планів. Вивчення можливих способів поліпшення комплексного управління веде до підвищення загального стану компанії.

Займатися консультуванням можна за такими напрямами:

 • психологія у бізнесі і її вплив на процеси;
 • робота з персоналом;
 • аналіз ситуації;
 • оперативне прийняття рішень;
 • прогнозування подій;
 • переговори з партнерами і клієнтами;
 • вибір ефективних рекомендацій та інструментів для роботи.

Один з підвидів бізнес-консалтингу – інвестиційний консалтинг. Він необхідний для пошуку актуальних рішень вкладення коштів. На етапі пошуку проектів важлива консультація висококваліфікованих спеціалістів у сфері інвестицій. Інноваційний консалтинг допомагає усунути проблеми, пов’язані з фізичним і моральним старінням устаткування і технологій. Включає комплекс з пошуку і впровадження ноу-хау в технологічному виробництві та нових підходів в бізнесі.

Юридичні послуги

Консультації в сфері права необхідні, коли компанія планує участь в судових процесах, або змушена притягнути до відповідальності партнерів або клієнтів. Корисно думку експерта під час складання документації (типових договорів, статутів, оформлення юридичної особи та ін). Юрист може проаналізувати поточний стан оформлення співробітників і процесів, дати прогнози і застерегти від можливих помилок і порушень законодавства.

IT-консалтинг

Інформаційні технології стрімко розвивається область, тому слідкуйте за змінами, розвитком та інноваціями управлінцю складно. Консалтингові послуги в ІТ-сфері потрібні для відстеження всіх тенденцій і оновлень. Завдяки їм можна порекомендувати, які зміни внести в цю сторону життя компанії. До послуг звертаються, якщо шукають способи просування в інтернеті, хочуть створити сайт, внутрішні програми і сервіси, випередивши конкурентів.

На даному етапі розвитку ринку кожна поважаюча себе фірма має власну сторінку в інтернеті, сайт-візитку, каталог або інтернет-магазин. Зараз на перший план серед інших інструментів виходить інтернет-маркетинг. Це повноцінний метод стимулювання збуту та формування позитивного іміджу йде в ногу з часом компанії. Величезні обороти набирає SMM (Social Media Marketing) – взаємодія з можливими клієнтами через соціальні мережі. Як елемент брендування, всі ці методи надзвичайно важливі для позиціонування.

Податкове консультування

Головний бухгалтер та фінансовий директор спільними зусиллями фізично не можуть врахувати всі лоскітливі моменти в податковому кодексі, тим більше, якщо у великій компанії мільйонні обороти. Для оптимізації процесу сплати податків, пошуку невідповідностей законодавству, порушень та помилок залучаються такі аутсорсингові ресурси, як агентство, що спеціалізується на податковому консультуванні. Вартість послуги якісної праці консультантів окупається збереженням ресурсів за рахунок уникнення можливих штрафів згідно системі оподаткування.

Екологічний

Збереження планети і здоров’я природи – актуальний міжнародний питання, що хвилює суспільство. Міжнародні організації контролюють цей процес через стандарти і міжнародні акти, такі як ISO 9001, сертифікати CE і ін. Перевірка технології виробництва і продукції на відповідність світовим екологічним стандартам – важлива частина аналізу підприємства. Порушення деяких норм може спричинити покарання – санкції і штрафи.

Відео

Також пропонуємо