Процедура банкрутства юридичної особи: порядок, стадії та наслідки

Низька ефективність управління, кризові прояви в економіці, зміни податкового законодавства призводять до неможливості виконувати свої зобов’язання по взаєморозрахунках з іншими фірмами або бюджетом багатьом підприємствам. Якщо поліпшення не відбуваються три місяці, з’являється можливість власникам підприємства чи кредиторам звернутися з заявою до суду для запуску процедури банкрутства юридичної особи. Такі справи розглядають арбітражні суди. Якщо суд визнає факти про неспроможність боржника законними, починається процес банкрутства.

Що таке процедура банкрутства юридичної особи

Причинами неплатоспроможності підприємства можуть бути зовнішні чинники та помилки в управлінні. Процедура банкрутства юридичної особи – це послідовність процесів, покликаних оздоровити фінансову ситуацію, знайти кошти для задоволення вимог кредиторів. Почати ці дії відносно боржника має можливість тільки арбітражний суд за заявою власника або уповноваженої ним особи, кредитора або групи кредиторів, податкових органів. Цей процес складніше банкрутства фізичної особи.

Для чого необхідна кредитору

Коли у фірми з’являється злісний боржник не оплачує борги за договірними зобов’язаннями, єдиним законним способом вирішення цієї проблеми є виставлення претензії по оплаті. Якщо ця вимога не виконується протягом трьох місяців, кредитор має право звернутися в арбітражний суд для запровадження процедури банкрутства юридичної особи. Це необхідно, оскільки ніхто, крім власника підприємства або керівників, не знає про наявність коштів на розрахункових рахунках, про всіх активах, повний перелік боргових зобов’язань.

Що дає боржникові

Якщо боргові грошові зобов’язання підприємства по будь-якої причини різко зростають і перевищують можливості, боржник має шанс оголосити про рішення добровільно. Це вигідно тому, що:

 • зупиняється нарахування штрафів, пені за несвоєчасну оплату;
 • судом буде призначений незалежний арбітражний керуючий;
 • на період оздоровлення вводиться мораторій на будь-які дії з майном боржника;
 • буде прийнятий план відновлення платоспроможності.

Ознаки банкрутства підприємства

Регулювання всіх питань неспроможності проводиться відповідно дозакону Російської Федерації «ПРО неспроможності (банкрутство)». За статтею 3 цього закону ознаками банкрутства юридичної особи є наявність заборгованості не менше 100 тисяч рублів за фінансовими зобов’язаннями протягом терміну більше 3 місяців у разі визнання судом факту неспроможність юридичної особи виконати свої кредитні зобов’язання. Стаття забороняє цю процедуру для казенних підприємств, релігійних об’єднань і політичних партій.

У поняття неспроможності входить заборгованість перед юридичними особами, банками, державними органами, фізичними особами, суб’єктами бізнесу. Однією з ознак неспроможності є заборгованість перед своїми працівниками по заробітній платі. Спеціалізуються на супроводі банкрутства юристи рекомендують добровільне банкрутство як спосіб вивести бізнес із скрутного становища. При цьому можливий об’єктивний фінансовий аналіз, спрощена процедура, призначення лояльних керівників на всіх етапах, справедлива оцінка вартості активів.

Порядок банкрутства юридичної особи

Будь-які зовнішні впливи на бізнес зачіпають інтереси працівників, керівників, їх сім’ї. Починається процедура банкрутства підприємства з подачі заяви до Арбітражного суду, потім ідуть: розгляд, судовий розгляд, затвердження заяви та початок процесу визнання неспроможності боржника. Для виконання всіх судових процедур, швидкої відпрацювання судових рішень та інструкцій необхідно залучити комерційні компанії, що спеціалізуються на послугах юридичного супроводу процесів неспроможності.

Хто може почати процедуру

По закону ініціаторами неспроможності і володарями права подати заяву до Арбітражного суду про визнання юридичної особи банкрутом можуть кредитори, сам боржник, уповноважені органи влади. Кредиторами можуть бути банки, інвестори, інші юридичні та фізичні особи. До уповноважених органів влади відносяться представники податкових служб, які порушують справу про неспроможність за фактами порушень податкового законодавства, несплати обов’язкових платежів, зборів.

Подача позовної заяви в суд

Для швидкого і правильного ініціювання процедури неспроможності необхідно оформити та подати заяву з пакетом документів. Якщо процес ініціює сам боржник, він надає дані про розмір боргів та перелік активів. Основні складові заяви про визнання боржника банкрутом:

 • найменування суду;
 • вимоги кредиторів із зазначенням сум боргів;
 • кандидатура на посаду тимчасового керуючого.

Перелік необхідних документів

До заяви необхідно додати оригінали та копії обов’язкових документів:

 • установчі документи;
 • вимоги кредиторів та суми боргів;
 • баланс, дані бухгалтерського обліку, податкові звіти за останній податковий період;
 • документ, що підтверджує права подавати заяву;
 • перелік активів боржника;
 • оцінку майна боржника.

Стадії банкрутства юридичної особи

За законом процедура банкрутства юридичної особи включає:

 • процедуру спостереження;
 • фінансове оздоровлення підприємства (санацію);
 • зовнішнє управління;
 • мирова угода;
 • конкурсне виробництво при банкрутстві юридичної особи;
 • проведення торгів.

Процедура спостереження

Для забезпечення схоронності майна, активів підприємства етапи банкрутства юридичної особи включають процедуру спостереження. Судом призначається тимчасовий управляючий, який повинен оцінити фінансовий стан боржника, провести перші збори кредиторів. Складається реєстр боргів і реєстрація вимог кредиторів. Процедура спостереження при банкрутстві не змінює внутрішній порядок роботи підприємства. На етапі спостереження вводяться обмеження деяких прав керівництва та засновників – забороняється створювати філії, реорганізовувати бізнес.

Санація – фінансове оздоровлення підприємства

На цьому етапі здійснюється виконання плану відновлення платоспроможності підприємства та погашення заборгованості згідно з графіком, затвердженим загальними зборами кредиторів. Керує цими заходами офіційно призначений судом адміністративний керуючий, без погодження з яким не можна проводити операції, складові суму більше 5% від кредиторської заборгованості. Якщо за результатами санації підприємства відбувається погашення заборгованості перед кредиторами, арбітражним судом припиняється справа.

Способи відновлення платоспроможності

Для відновлення платоспроможності підприємства, який в результаті дій свого керівництва чи інших зовнішніх факторів потрапило в стан неспроможності, процедура банкрутства юридичної особи містить декілька етапів, які реалізуються із застосуванням зовнішнього управління. Для цієї мети арбітражним судом призначається конкурсний керуючий, який отримує права керівника. Зовнішній керуючий зобов’язаний вжити комплекс заходів для виведення підприємства із складної ситуації.

Зовнішнє управління

На стадії зовнішнього управління замість генерального директора і керуючих структур в якості керівника боржника починає працювати і повністю контролювати всі аспекти діяльності зовнішній керуючий. На цей період вводиться мораторій на виплати боргів, штрафів, пені всім кредиторам. Тривалість цього етапу становить 18 місяців, але за рішенням арбітражного суду цей термін може бути збільшений.

Функції зовнішнього керуючого

Головна обов’язок зовнішнього керуючого – організація заходів з відновлення платоспроможності боржника. При зовнішньому управлінні можуть закриватися збиткові підрозділи, продаватися майно, проводитися перепрофілювання його діяльності. Неспроможність часто виникає у ланцюга підприємств, що працюють у замкнутому циклі з вини кінцевого споживача продукції. Наприклад, шахта поставляє вугілля на коксохімічний завод, а той на кокс металургійний завод. При неспроможності метзаводу виникають проблеми у всіх підприємств цієї ланцюга.

Конкурсне виробництво при банкрутстві юридичної особи

Завершальною стадією процедури банкрутства підприємства є конкурсне виробництво. Необхідність його здійснення виникає, якщо усіма попередніми діями не вдалося оздоровити фінансову складову роботи юрособи. Як і інші кардинальні рішення, це приймається тільки Арбітражним судом. Фактично це означає визнання підприємства банкрутом. В рамках конкурсного виробництва відбувається ліквідація юрособи та реалізація його активів, майна для погашення боргів перед кредиторами. Термін цього етапу – 6 місяців.

Проведення торгів

У завершенні конкурсного виробництва проводяться торги, на які виставляється майно та активи підприємства. Для цього конкурсний керуючий організовує відкритий аукціон. Взяти участь у ньому можуть будь-які зацікавлені юридичні особи і громадяни. За правилами аукціону власником майна стане той, хто запропонує найвищу ціну. З виручки від аукціону відбувається погашення боргів. Задоволення вимог кредиторів здійснюється за спаданням сум заборгованості. Першими погашаються борги найбільших кредиторів, потім – більш дрібних.

Мирова угода

Якщо на будь-якому етапі процедури банкрутства організації вирішується питання з боргами, між боржником і кредиторами підписується мирову угоду. Рішення про нього приймається зборами кредиторів більшістю голосів. Суд підтверджує це рішення і виносить остаточний вердикт про припинення процедури банкрутства:

 • На етапі спостереження мирова угода не вимагає погодження з тимчасовим керуючим.
 • При санації вимагається погодження з адміністративним керуючим.
 • При конкурсному виробництві підписувати його має право тільки зовнішній керуючий.

Покарання за доведення підприємства до банкрутства

При збитку для кредиторів менше 1,5 мільйона до винного застосовуються адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 5-10 тисяч або заборона обіймати керівні посади на термін 1-3 роки. Стаття Кримінального кодексу встановлює кримінальну відповідальність за «умисне доведення підприємства до банкрутства». Умовою кримінального переслідування є нанесення умисного шкоди розміром понад 1,5 мільйона рублів. При встановленні фактів, що призвели до банкрутства зовнішні чинники, а не дії винного, кримінальна справа не порушується.

Кримінальному переслідуванню при доведеному умисному доведенні до і фіктивне банкрутство піддаються власники, директор, тимчасовий керуючий підприємства або приватний підприємець. В якості покарання КК передбачає:

 • виплату штрафу 200-500 тисяч;
 • позбавлення винного заробітної плати за 3 роки;
 • висновок у місця позбавлення волі, на період до 6 років.

Наслідки банкрутства юридичної особи

Конкурсне виробництво закінчується винесенням судом ухвали про банкрутство підприємства з записом в єдиному реєстрі. Цим підтверджується визнання боржника неспроможним виконувати фінансові зобов’язання, починаються ліквідаційні процедури. На підставі цього рішення юрособа вважається банкрутом, у федеральному реєстрі юридичних осіб ЕГРЮЛ робиться запис про ліквідацію юридичної особи. Підприємство не тільки підлягає ліквідації, але ліквідуються його борги, відбувається припинення зобов’язань.

Відповідальність засновника

Якщо правоохоронним органам вдасться встановити зв’язок між діями засновника або генерального директора з неспроможністю платежів кредиторам або будь-які дії, здатні збанкрутувати підприємство, це підтвердить фіктивне або навмисне банкрутство, а це вже кримінальний злочин. Його правовими наслідками стане порушення кримінальної справи, розгляд у кримінальному суді. Дії кожного з солідарних боржників розглядаються в індивідуальному порядку.

Наслідки для директора

При боргах менше 1,5 мільйона директор та інші посадові особи будуть піддані адміністративному покаранню у вигляді штрафу до 10 тисяч, заборони займати керівні посади протягом 3 років. При боргах понад 1,5 мільйона за наявності підозр про винність керуючого складу в доведенні до банкрутства, буде порушуватися кримінальна справа. В такому випадку генеральному директору загрожує тюремне ув’язнення до 6 років або високі штрафні санкції до 500 тисяч.

Що таке субсидіарна відповідальність

При настанні в процесі банкрутства етапу конкурсного виробництва і проведення торгів може скластися ситуація, при якій ліквідних активів та майна підприємства не вистачить для погашення всієї заборгованості перед кредиторами. У такому разі стягнення боргу буде вироблено з особистого майна управителя складу фірми. До нього відносяться особи, які могли за період 2 роки до настання банкрутства надавати вплив на прийняття управлінських рішень:

 • засновники;
 • генеральний директор;
 • особи, які мають пакет 50% + 1 акція;
 • особи, юридично не пов’язані з фірмою, але роблять вплив на прийняття управлінських рішень.

Ця група осіб носить назву «солідарних боржників» і для них встановлюється субсидіарна відповідальність. Пунктом 2 статті 325 ГК дана норма визначається, як право вимоги одного з боржників до інших при виконанні своїх зобов’язань по оплаті боргів. Якщо боржник доведе непричетність до банкрутства, арбітражний суд звільнить його від субсидіарної відповідальності.

Скільки триває процедура банкрутства юридичної особи

Для кожного етапу законодавчо встановлений період його дії. Для спостереження він становить 7 місяців, для санації – 18 місяців, конкурсного виробництва – 6 місяців. Загальна тривалість процесу банкрутства номінально становить 2 роки 7 місяців. Враховуючи той факт, що кожен етап перебуває під контролем Арбітражного суду, його тривалість може бути змінена, виходячи з конкретної ситуації. Суд в змозі прийняти рішення про закінчення процедури банкрутства на кожному етапі.

Відео

Також пропонуємо