Що таке овердрафт в банку і чим відрізняється від кредиту — порядок надання та оформлення

Відповідь на питання, що таке овердрафт в банку, криється в назві overdraft (від англ. понад проект) — це банківський продукт, який є зручним фінансовим інструментом, як для клієнтів, так і для банку, що передбачає надання можливості користування грошовими коштами понад залишку, що є на карті. Юридично така послуга оформляється договором про надання коштів на поворотній і платній основі у сумі, що не перевищує регулярні надходження на рахунок клієнта. Часто цей продукт плутають з кредитуванням, хоча між ними є істотні відмінності.

Що таке кредит овердрафт

Альтернативою споживчим кредитом, який банки надають клієнтам на зафіксовані в договорі мети, є overdraft. Це різновид банківських продуктів, що відноситься до короткострокових позик і дозволяє власникам дебетових пластикових карток здійснювати покупки, вартість яких перевищує залишок на рахунку. При цьому банки не вимагають надання довідок про доходи, передбачені для видачі цільових кредитних продуктів.

Спрощена процедура пов’язана з тим, що кредит у формі овердрафту видається тільки тим власникам дебетових карток, які обслуговуються в даному банку і кредитний інспектор може відстежити історію надходжень на картковий рахунок клієнта. Ця інформація є основою для визначення величини ліміту. Сума, на яку нараховуються відсотки за користування кредитом, що визначається як різниця між сумою здійсненої покупки і залишком власних коштів.

Для юридичних осіб

Організації різних форм власності часто стикаються з виникненням касових розривів, коли товар або послуга, що реалізується з відстроченням платежу. Для забезпечення безперервного процесу виробничої діяльності використовується овердрафт для юридичних осіб. Послуга короткострокового кредитування забезпечує виконання підприємством своїх фінансових зобов’язань, незважаючи на брак оборотних коштів. З надходженнями виручки сума боргу відразу списується для погашення.

Для фізичних осіб та ВП

Власники зарплатних карт і індивідуальні підприємці, у яких відкрито рахунок у банку, можуть скористатися послугою надання overdraft. Карти ощадбанку, що видаються працівникам підприємств і організацій для отримання зарплати, можуть мати можливість підключення послуги вже в момент видачі картки на руки, для чого необхідно поставити відмітку про згоду в договорі на обслуговування. Деякі банки автоматично встановлюють овердрафт для фізичних осіб при видачі карт, і щоб від нього відмовитися, слід написати заяву.

Чим овердрафт відрізняється від кредиту

При всім начебто на перший погляд схожості стандартного кредитування та овердрафту, ці продукти мають суттєві відмінності по трьом основним характеристикам банківських послуг: суми, терміну і величини процентної ставки. Крім того, при овердрафтном кредитуванні і стандартному відрізняються способи погашення заборгованості, що утворилася і умови, при яких кредити видаються.

Термін позики

Враховуючи той факт, що видачу кредиту на умовах overdraft банки проводять при виникненні непередбачених фінансових труднощів у клієнта, і передбачається, що проблема буде вирішена в момент надходження зарплатних перерахувань на карту, то термін використання овердрафтного позики коротше, ніж кредиту. Параметри, які визначають величину терміну кредитування, це:

 1. Період дозволеного користування наданим кредитом.
 2. Термін повного погашення суми кредиту.
Кредит Overdraft
Термін надання Від 6 місяців до 5 років 12 місяців
Інтервал погашення Сума кредиту виплачується в кінці терміну 30-90 днів

Відсотки за овердрафтом

Взаємовигідність співпраці банку і клієнта досягається шляхом встановлення чітких правил роботи з тим чи іншим продуктом. Якщо дотримуватися цих умов, можна на вигідних умовах скористатися кредитними коштами. Банківський овердрафт передбачає процентну ставку вище, ніж при звичайному кредитуванні, але, з огляду на нетривалість користування коштами, сума переплати вийде невелика.

Приклад розрахунку процентів за умови щомісячного десятиденного користування коштами по системі overdraft протягом року наведено у таблиці:

Кредит (розрахунковий період-1 рік) Overdraft
Відсоток за користування (% річних) 15 18
Позичена сума 30000 30000
Сума до сплати за весь період 32496 31775

Сума кредитування

Для фізичних осіб кредитним лімітом при споживчому кредитуванні є сума, розрахована на підставі наданої довідки про доходи за останній рік. Стандартний овердрафт надає можливість встановити певний ліміт без довідок. Максимальну суму кредитування банк встановлює виходячи з розміру заробітної плати, яку щомісяця клієнт отримує на свою карту. Для знову прийнятих співробітників розраховується авансовий овердрафт, при цьому враховуються передбачувані надходження зарплати.

Для юридичних осіб встановлений ліміт при стандартному кредитуванні та овердрафтном залежить від наступних факторів:

Чинник Кредит Overdraft
Обороти по рахунку Повний фінансовий аналіз Чисті надходження
Забезпеченість заставою (мінімальна) Обладнання, наявний депозит, товари Поручительство власників

Платіж при погашенні

Однією з умов надання кредитної лінії є щомісячне списання грошових коштів з карткового рахунку клієнта. Заборгованість погашається автоматично і не вимагає дозволу власника картки, в той час як звичайний кредит необхідно оплачувати самостійно. Термін погашення встановлюється договірними зобов’язаннями і рідко перевищує 90 днів.

Фіксованої суми платежу, на відміну від кредиту, овердрафт не передбачає. Розрахунок виплати відбувається шляхом підсумовування різниці між використаної сумою та залишком власних коштів та відсотків, нарахованих за кожний день користування овердрафтом. Якщо на момент списання гроші не надійшли на рахунок, банк починає нараховувати штрафні санкції за кожен день прострочення.

Умови надання овердрафту

При видачі кредитного продукту, банк перевіряє, чи має клієнт платоспроможністю. З цією метою виставляються вимоги надати документи, що підтверджують обсяги доходів клієнта. Овердрафтне кредит як такого підтвердження використовує наявні в розпорядженні банку дані про операції по розрахунковому рахунку, через те, що брати кредити overdraft можуть тільки фізичні або юридичні особи, які мають рахунки в цьому банку.

Отримати овердрафт можна, якщо дотримані такі умови:

 • позитивне значення залишку на рахунку;
 • інші продукти кредитні цього банку не використовуються;
 • відсутні відомості про випадки прострочення оплати кредитів інших банків;
 • фінансово-господарські операції здійснюються регулярно.

Дозволений ліміт

Межі суми, якою можна користуватися в рамках кредитування, встановлюються банками індивідуально для кожного позичальника. Ліміт овердрафту визначається розрахунковим шляхом виходячи з середньомісячного обороту по рахунку, і рамки ліміту можуть зміщуватися при змінах фінансового стану клієнта. Для фізичних осіб встановлення ліміту відбувається на підставі розміру його заробітної плати (рідко овердрафтная сума перевищує 50% від мінімального розміру надходжень).

Юридичні особи можуть розраховувати на встановлення ліміту до 80% від надходжень за умови стабільної діяльності протягом року. Для підприємств величина ліміту визначається банками індивідуально і залежить від таких факторів:

 • особливостей виду діяльності;
 • стійкості фінансового становища;
 • згоди на надання банком додаткових послуг (укладення договору на обслуговування зарплатних карток, збільшення відсотка здійснюваних операцій).

Технічний

Якщо позичальник скористається коштами понад встановленого кредитного ліміту, це називається технічний овердрафт. З юридичної точки зору це подія являє собою недозволений overdraft, тобто перевищення ліміту дозволеного овердрафту. З моменту виникнення такої ситуації банк починає нараховувати підвищені відсотки за користування понадлімітно знятої суми, і погасити борг слід якомога швидше.

Технічний овердрафт може статися внаслідок:

 • навмисному перевитрату грошових коштів (що є несанкціонованим овердрафтом);
 • різниці в курсах валюти під час безпосередньої оплати та списання коштів з картки (утворюються курсові різниці);
 • технічного збою банківської системи.

Як отримати овердрафт

Найчастіше банк автоматично надає можливість оформлення овердрафту під час випуску банківської картки. Для отримання позики необхідно погодитися з умовами кредитного договору, що містить умови користування позиковими засобами та опис штрафів за їх невиконання. Договір овердрафту складається в найкоротші терміни і не вимагає надання документів. Комісія за відкриття кредитної лінії не передбачена.

На зарплатну картку

Схема кредитування фізичних осіб, що мають зарплатну картку, максимально спрощена, і передбачає тільки виявлення бажання шляхом подання заяви. Існує практика, коли банки спочатку встановлюють овердрафт співробітнику організації, а відмовитися від нього можна тільки звернувшись у банк. Такий підхід використовується для залучення клієнтів на кредитне обслуговування.

Овердрафтне кредитування юридичних осіб

Для суб’єктів підприємницької діяльності відкрити кредитний ліміт у фінансових установах не складе труднощів, якщо це стабільна організація з хорошою діловою репутацією і позитивним залишком на рахунку. Подача заявки в обслуговуючий банк займає небагато часу, а банківські працівники враховують побажання надійних клієнтів щодо встановлення розміру ліміту овердрафту.

Погашення заборгованості

Банки передбачають механізм погашення овердрафту шляхом списання залишку грошових надходжень на момент погашення, а в разі відсутності такого, зарахування частини грошової виручки або щомісячної зарплати в рахунок боргу. Повернути кредитні кошти можна, не чекаючи крайнього терміну погашення, самостійним платежем за рахунок грошових надходжень, заощадивши при цьому переплату за відсотками.

Плюси і мінуси банківського овердрафту

Приймаючи рішення користуватися овердрафтом чи ні, варто ознайомитися з перевагами та недоліками у порівнянні з іншими продуктами:

Плюси Мінуси
Відсотки нараховуються тільки за час користування позиковими засобами Величина процентних ставок вище
Легкість оформлення Високі штрафні санкції за несвоєчасне погашення
Зручна процедура повернення Невелика сума доступного ліміту
Можна оформити в усіх банках Росії
Відсутність комісії за зняття готівки
Обслуговування на пільгових умовах

Відео


Також пропонуємо