Строк позовної давності — поняття і види, наслідки, випадки зупинення та поновлення

У Цивільному Кодексі є стаття, яка визначає термін позовної давності – період, протягом якого потерпіла сторона за законом на загальних підставах має можливість відстоювати свої права. Закон обумовлює три роки, однак додатково встановлюються скорочені, або подовжені часові рамки. Якщо порушити строки позовної давності в цивільному праві, людина автоматично втрачає право захищати власні інтереси в судовому порядку.

Що таке строк позовної давності

Згідно ЦПК, строк давності у цивільних справах – це часовий інтервал, який за законом шляхом подачі позову надається громадянинові для захисту порушеного раніше права. Визначивши значення поняття, слід додати, що складати позов можна самостійно або скористатися допомогою дипломованого юриста. В результаті відбувається відновлення справи, що розглядається в судовому порядку, по суті. Рішення про відмову від позову виноситься судом при наявності заяви позивачем або відповідачем про закінчення часу.

Види строків

Ст. Цивільного Кодексу поширюються на всіх громадян. Визначені такі види строків позовної давності – загальні і спеціальні. Спочатку мова йде про трирічний період на подання позову. Що ж стосується встановлення спеціального періоду, такої вказується індивідуально залежно від специфіки справи, до якого воно застосовується. Для визначення і пред’явлення позовів у відповідних інстанціях встановлено спеціальний порядок, алгоритм дії для позивача.

Як обчислюється

Позовна давність в цивільному праві спеціального виду має різні часові обмеження, які визначаються ЦК. По суті, закон виділяє час для пред’явлення претензій у вигляді позовної заяви. Нижче представлено кілька доречних прикладів з чітким зазначенням часових рамок при поширених життєвих обставинах позивача. Отже:

  • в питаннях страхування громадянином майна дата пред’явлення позову — 6 місяців;
  • при недотриманні правил вантажоперевезення після порушеного цивільного права — 1 рік;
  • якщо продавець порушив права переважної купівлі, позовну заяву подають 3 місяці з моменту інциденту;
  • коли права громадянина були порушені будівельною бригадою, застосування позовної давності обумовлено терміном на 5 років.

Згідно ЦК, стосовно цивільних справ обчислення періоду починається з дня виявлення позивачем порушення його прав. Тимчасові рамки за зобов’язаннями з невизначеним інтервалом виконання обчислюються моментом настання права направити вимоги до боржника шляхом пред’явлення кредитором до суду документа за кредитом. Строки позовної давності за регресними позовами розраховуються з моменту виконання зобов’язання.

Наслідки закінчення строку позовної давності

Після закінчення давностных термінів позивач може не звертатися з позовом, оскільки його справа розглядатися не буде. Закінчення строку позовної давності визначає: час минув, і більше ніхто нічого нікому не повинен. Так буває далеко не завжди, наприклад, відновити період зобов’язань перед позивачем можна при наявності аргументованих причин. У такому разі давність зупиняється, часовий інтервал грошового повернення визначений судом.

Якщо встановлені законом терміни пройшли, окремі категорії громадян можуть розраховувати на набувальну давність, коли майно, спочатку не перебуваючи у власності, переходить у неї після тривалого безперервного користування. Таке правило не поширюється при необхідності стягнення заборгованості. Позовна давність переривається поданням позову до суду та вчиненням відповідача конкретних дій, які визнають визнання вимог позивача.

На які вимоги позовна давність не поширюється

Строк давності дорівнює трьом рокам, згідно з чинним законодавством, проте відомі випадки, коли позивачу потрібно подавати позов своєчасно, не зволікати з вагомими рішеннями. Інакше його справу судовими працівниками не буде розглянута по причині невідповідності тимчасовим термінами, пропуском позивачем можливості відстоювати свої права. Для таких наслідків мова йде про таких різновидах позовних заяв:

  • позов до банку на претензії вкладників за депозитами;
  • позов на відновлення втрачених прав власника на майно;
  • позов на відшкодування шкоди здоров’ю позивача;
  • позов про захист немайнових благ.

Відновлення терміну позовної давності у цивільних справах

Ст. ЦПК стверджує: є можливість за законом відновити втрачений час щодо подання позову. Якщо позивач аргументує зволікання поважними причинами, суд досліджує їх. Коли факти відсутності своєчасного позову закон виправдовує, можна вважати, що давність застосовувалася, але була припинена. Період здійснення боржником дій по виконанню зобов’язання буде відновлено. Якщо причини пропуску поважними не назвеш, таке право буде втрачено.

Відео

Також пропонуємо