Європейський банк реконструкції і розвитку — історія створення, країни-учасниці, інвестиційні проекти

Методику кредитування, яку запропонував Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), широко застосовується в нашій країні для аналізу фінансового стану позичальників та прогнозу відносин банківських установ з клієнтом. Щоб зрозуміти, чим викликаний такий інтерес російських банків до запропонованої системи оцінки потенційних інвестиційних проектів, слід звернутися до історії створення ЄБРР і дізнатися основні цілі його діяльності.

Що таке європейський банк реконструкції та розвитку

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) являє собою фінансовий інститут, який забезпечує механізм інвестування, розроблений з метою підтримки вільного підприємництва і демократичних цінностей на території країн, що розвиваються. Штаб-квартира банку знаходиться у світовому фінансовому центрі – Лондоні. Співробітникам банку реконструкції надана юридична недоторканність, як членам міжнародної організації.

Історія створення

Виникнення банку реконструкції було обумовлено необхідністю підтримки приватного сектора в умовах зміни політичного режиму країн Східного блоку. ЄБРР створено в 1991 р., коли почалася реорганізація пострадянського простору. Біля витоків створення стояла 61 країна, 2 міжнародні організації, а вперше ідея утворення банку реконструкції була висунута в 1989 році президентом Франції Франсуа Міттераном.

Структура й статут ЄБРР

Статутний капітал банку сформований із внесків країн-акціонерів ЄБРР, до складу яких входять 65 держав і 2 міжнародні організації – Європейський союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк. Статутом ЄБРР передбачено, що отримати статус «країни операцій» (одержує інвестиції) можуть тільки ті країни, які дотримуються принципів демократії і плюралізму. Фінансові потоки, які залучаються ЄББР, здійснюються не тільки в доларах і євро, але і в національній валюті країн.

Число голосів на щорічних зборах акціонерів розподіляється виходячи з кількості акцій у власників. Структура європейського банку реконструкції:

Сфера відповідальності Принцип формування
Рада керуючих Вищий орган ЄБРР Формується із представників акціонерів, призначених урядом держави
Рада директорів Розробка стратегії розвитку, визначення політики банку Акціонери висувають своїх представників
Президент Представляє інтереси ЄББР на міжнародному рівні За підсумками голосування представників Ради керуючих
Віце-президент Є помічником Президента з усіх питань Призначається Радою директорів за поданням Президента
Виконавчий комітет Контролює ключові напрями діяльності, стійкі фінансові показники Формується з членів вищого керівництва
Комітети за напрямками діяльності Виконують завдання, поставлені керівництвом Структура, штатна чисельність затверджується Радою директорів

Країни-учасниці

Сфера діяльності міжнародної організації охоплює країни від Центральної Європи до Південного і Східного Середземномор’я. Традиційний регіон операцій ЄБРР включає 30 країн, географічно розділених на наступні області:

 • Росія;
 • Східна Європа;
 • Центральна Європа, Прибалтика;
 • Південно-Східна Європа;
 • Центральна Азія;
 • Туреччина.

Цілі діяльності

Основним завданням ЄБРР є допомога в становленні економіки, заснованої на засадах здорової конкуренції. Цілями Європейського банку реконструкції і розвитку є:

 • підтримка приватного сектора в умовах переходу до ринкової економіки (Росія, Україна, Вірменія, Грузія);
 • підтримка процесів приватизації підприємств державного сектора (Україна, Румунія, Молдова, Угорщина);
 • стимуляція залучення прямих інвестицій (Балтійські держави, Болгарія, Македонія, Росія);
 • сприяння зміцненню фінансових організацій (Польща, Україна).

Чим займається європейський банк розвитку

Свої цілі банк реконструкції реалізує через інвестування реального і фінансового секторів економіки. Надаючи кредити на створення нових підприємств, банк сприяє зміцненню принципів ринкової економіки, розвитку підприємницької діяльності. Прибуток ЄБРР формується за рахунок виручки від реалізації інвестицій в ринок капіталу. Пріоритетними секторами економіки, де ЄББР активно здійснює проектне фінансування, є:

 • інформаційний;
 • агропромисловий;
 • промислове виробництво;
 • енергетика;
 • ядерна безпека.

Напрями і сфера діяльності

Стратегія банку реконструкції полягає у зниженні соціальної та економічної напруги в регіонах, яке може стати загрозою для сусідніх країн. Для створення сприятливих економічних умов ЄБРР використовує інструменти кредитування та співпраці з іншими інвесторами, виступаючи для них найвищим кредитним гарантом безпеки вкладень, до сфери діяльності якого належить:

 • співпраця з приватними інвесторами та банківськими установами;
 • взаємодія з міжнародними фінансовими інститутами;
 • допомога при складанні планів розвитку;
 • здійснення кредитних операцій;
 • розробка програм сприяння розвитку економіки.

Функції ЄБРР

Головним призначенням банку реконструкції є інтеграція економік країн-учасниць у світову економіку. Свою роль у цьому процесі банк ЄБРР реалізує через наступні функції:

 • сприяння приватнопідприємницької діяльності (виступає як кредитор);
 • забезпечення безпеки інвестиційної діяльності міжнародних установ (виступає як гарант);
 • залучення капіталу комерційних партнерів;
 • фінансування інфраструктури.

Методика кредитування європейського банку реконструкції та розвитку

Розроблені та затверджені Радою директорів банку принципи фінансування кожної окремої країни є основою для прийняття рішення про надання кредитів. Стратегія, на підставі якої ЄБРР надає фінансування, будується на огляді політичної, економічної ситуації в країні. Методика європейського банку враховує усі можливі ризики потенційних інвестиційних проектів.

Кредити країнам, що розвиваються

Для сприяння переходу країн постсоціалістичної Європи до відкритої економіки, ЄБРР виділяє їм великі інвестиції і бере на себе високі кредитні ризики. При реалізації операцій перевага віддається приватному сектору, на частку якого повинно припадати не менше 60% ресурсів. Гарантії з боку держави для того, щоб профінансувати проект, банку розвитку не потрібні. Основними критеріями для прийняття рішення про кредитування є ступінь ризикованості вкладень, окупність проектів.

Інвестиції в приватні бізнес-проекти

Отримати економічну допомогу від ЄБРР можуть дрібні і середні підприємства, які відчувають труднощі з фінансуванням з інших джерел. Фінансовими інструментами для реалізації цільової підтримки приватного підприємництва виступають:

 1. Пряме фінансування бізнес-проектів (кредитування, інвестиції в акції та акціонерний капітал, надання гарантій потенційним інвесторам).
 2. Фінансове посередництво (до числа посередників належать банки, фонди, що підписали угоду з ЄБРР).

Екологічна спрямованість діяльності ЄБРР

Діючи в інтересах світового співтовариства, європейський банк розвитку надає підтримку впровадження інноваційних технологій у сфері енергетики, які сприяють екологічно чистого розвитку, охорони навколишнього середовища. Так, наприклад, в рамках цієї програми банк ЄБРР планує виділення Казахстану до 250 млн євро на реалізацію проектів з поновлюваних джерел енергії. У 2016 році кредитну допомогу у розмірі 2 млн євро отримав Киргизстан на проведення реабілітаційних робіт системи водопостачання.

Умови кредитування

Отримати кредит за однією з програм фінансування можуть проекти, що реалізуються в країнах операцій ЄБРР. Для схвалення запиту на отримання кредитних коштів представником ЄБРР, проект повинен мати високі шанси на прибутковість, відповідати екологічним вимогам банку. Залежно від ступеня комерційного ризику, можна розраховувати на суму від 5 до 15 млн євро (в еквіваленті національної валюти країни) на термін від 5 до 15 років, процентна ставка може бути фіксованою або плаваючою.

Відео

Також пропонуємо