Заява про прийом на роботу — як правильно написати: особливості складання з прикладами

Порядок працевлаштування претендентів на вакантне місце регулюється законодавством. Часто кандидатів турбують питання: за допомогою яких документів оформляються трудові відносини між роботодавцем і потенційним співробітником перед зарахуванням в штат, як правильно написати заяву про прийом на роботу і існує затверджена форма бланка для заповнення.

Що таке заява про прийом на роботу

Це складене від імені претендента на вакантне місце звернення на адресу роботодавця з проханням про працевлаштування. Одночасно такою своєю дією здобувач погоджується бути зарахованим у штат працівників компанії на зазначених умовах. Написання заяви є важливою подією для кандидата, хоча не дає повної гарантії працевлаштування.

Є обов’язковим згідно ТК

Норми закону не містять вимог щодо складання документа перед прийомом на роботу, тому він не є обов’язковим. Існують винятки, коли писати заяву про прийом на роботу потрібно обов’язково. Такі випадки передбачені при працевлаштуванні на:

 • цивільну службу;
 • муніципальну службу.

Для чого необхідно

Переважно процедура написання заяви передбачена внутрішнім порядком кадрового діловодства більшості компаній. Після подачі складеного документа кадровикам простіше укладати трудові договори, прописувати умови праці, видавати накази. Він може містити важливі моменти, які потрібно враховувати при оформленні угоди між роботодавцем і працівником. Наявність заяви іноді допомагає вирішити трудові спори. Документ необхідно складати в компанії, де передбачено порядок узгодження кандидатів з керівництвом.

Нормативні акти та правове регулювання питання

Порядок оформлення працевлаштування регулюється Трудовим кодексом. У ньому містяться вимоги обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору між роботодавцем і працівником, в якому зазначаються умови, режим роботи, права та обов’язки працівника. На його підставі видається наказ про прийом працівника. Ця норма закріплена в статті ТК.

Як правильно оформити заяву про прийняття на роботу

Складання документа перед укладенням трудового договору не є обов’язковим, тому відсутні вимоги до його форми. Переважно кандидати пишуть заяву на працевлаштування самостійно. Часто для складання документа кадрова служба надає претенденту приклад заяви про прийом на роботу. Деякі компанії мають готові друковані бланки, в яких необхідно заповнити передбачену інформацію про здобувача.

Структура і реквізити документа

Документ можна складати у довільній формі, але існують загальні правила заповнення. Умовно заява складається з трьох частин:

 1. Перша частина або шапка документа заповнюється у правому верхньому куті аркуша. У разі, якщо роботодавцем виступає юридична особа, то складати документ потрібно на ім’я керівника. Необхідно зазначення посади, прізвища, ініціалів та повної назви підприємства. Якщо адресатом є індивідуальний підприємець, то потрібно це вказати, а також його прізвище, ініціали. Нижче надається інформація про укладача: прізвище, ім’я, по батькові, адреса громадянина, паспортні дані, телефон.
 2. Основна частина. Під словом «Заява», написаному з великої літери посередині аркуша, викладається у довільному вигляді прохання про прийом на роботу, зазначається будь – яку тимчасову або постійну.
 3. Заключна частина. В кінці документа вказується дата складання, підпис заявника, прізвище та ініціали.

Дата початку трудової діяльності

При складанні заяви в основній частині вказують дату, з якої кандидат готовий приступити до виконання трудових обов’язків, а внизу – дату написання. Вони можуть не збігатися один з одним і з датою оформлення наказу. Зареєстрована заява зберігається разом з особистою карткою співробітника 75 років, тому, щоб уникнути непорозумінь з податковою службою краще, щоб документ був датований раніше видання наказу про зарахування працівника.

Особливості складання

При прийомі новачка в заяві іноді вказують умови праці, характер, режим роботи. Існують наступні нюанси складання документа:

 1. При працевлаштуванні на час відсутності штатного співробітника необхідно зазначити, що обов’язки будуть виконуватися визначений термін унаслідок: тимчасової непрацездатності працівника, щорічної або декретної відпустки. Проставляється дата закінчення трудової угоди. Так роботодавець може убезпечити себе від претензій працівника на подальше працевлаштування.
 2. При оформленні новачка на неповну ставку обов’язково потрібно вказувати розмір: «0,5 ставки (окладу)».
 3. При переведенні працівника з іншої компанії слід відобразити цю інформацію. В основній частині вказується: «прошу прийняти в порядку переведення».
 4. При прийомі держслужбовця необхідно підтвердження ознайомлення з посадовою регламентом, існуючими обмеженнями та заборонами для такої трудової діяльності, службовим розпорядком.
 5. При прийомі на роботу з випробувальним терміном обумовлюється період його дії.
 6. Генеральний директор призначається загальними зборами засновників(учасників). Необхідність заяви може бути не передбачена в таких випадках або документ адресується зборам.

Які документи необхідно прикласти

Законодавством передбачений обов’язковий перелік документів, який необхідний при працевлаштуванні. Переважно роботодавцю надаються:

 1. Посвідчення особи співробітника – паспорт, свідоцтво про народження.
 2. Трудова книжка. Винятком є випадки працевлаштування за сумісництвом або при відсутності стажу трудової діяльності.
 3. Страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. При першому працевлаштуванні новачкові страхове пенсійне свідоцтво оформляє роботодавець.

Іноді можуть знадобитися і інші документи:

 • військового обліку-для військовозобов’язаних;
 • підтверджують освіту або кваліфікацію, якщо умови праці вимагають особливих знань і підготовки;
 • медична довідка;
 • довідка ІНН для держслужбовців.

Резолюція керівника

При великій кількості співробітників компанії процедура прийому новачків для кадрової служби спрощується з допомогою накладення резолюції керівником підприємства або структурних підрозділів. Для неї передбачено місце в лівому верхньому кутку. Резолюція проставляється від руки або заповнюється на друкарській фірмовому бланку заяви. Проставлена посадовою особою дата і підпис зі словами: «не заперечую», «прийняти», «оформити» свідчать про дозвіл приймати працівника.

Зразок заяви про прийняття на роботу

Здобувачі при самостійному складанні документа можуть скористатися зразком:

Директорові

ТОВ «Юридичний консультант»

Іванову П. П.

Петрова Івана Івановича

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду бухгалтера за зовнішнім сумісництвом на час декретної відпустки з 15.10.2017 за 16.08.2018 року.

10.10.2017 року

Підпис

Петров В. І.

Заява про влаштування на роботу за сумісництвом

При необхідності виконання працівником обов’язків на двох посадах можливі два варіанти складання заяви:

 1. У випадку, коли співробітник працює у одного роботодавця має місце внутрішнє сумісництво. У документі співробітник звертається з проханням про надання йому можливості приступити до виконання обов’язків за додаткової посади у вільний час після виконання роботи, передбаченої для основної посади.
 2. При працевлаштуванні працівника, який працює на іншому підприємстві, необхідно вказувати, що робота буде виконуватись на умовах зовнішнього сумісництва.

Заява з проханням прийняти на роботу неповнолітнього працівника

Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб регулює ТК. Відповідно до законодавства самостійно укладати трудові договори і писати заяву можуть:

 • особи, старше 16 років;
 • діти старше 15 років при прийомі на роботу з легкими умовами праці.

Діти, яким ще не виповнилося 15 років, можуть укладати трудовий договір за згодою одного з батьків та органу опіки. Згода батьків може бути написано на окремому аркуші паперу або після основної частини заяви. Законодавство допускає:

 • працевлаштування дитини старше 14 років, якщо йому запропоновано легкі умови роботи;
 • залучення дітей молодше 14 років для роботи в кіно, театрі або участі в спортивних змаганнях.

Відео

Також пропонуємо