Заява на звільнення за власним бажанням — приклад, порядок звільнення працівника організації

Якщо з якоїсь причини ви змушені звільнитися з попереднього місця роботи за особистою ініціативою, потрібно знати, як проходить процедура розірвання трудового договору. Першим ділом доведеться написати заяву на звільнення за власним бажанням. Ваш відхід буде спокійним, без претензій з боку роботодавця, якщо ви оформите і подасте документ правильно і вчасно.

Порядок звільнення працівника за власним бажанням

Якщо трудовий договір розривається за особистою ініціативою працівника, це вважається звільненням за власним бажанням. Трудовим кодексом передбачений наступний порядок процедури розірвання договору:

 1. Подача письмового повідомлення про звільнення на ім’я роботодавця.
 2. Прийняття прохання роботодавцем, передача документа співробітникові відділу кадрів.
 3. Складання наказу про звільнення з розрахунком компенсацій, передбачених трудовим законодавством.
 4. В останній день роботи проводиться видача звільняється працівникові трудової книжки, оформлення документів і остаточний розрахунок, що включає виплати компенсації за невикористані відпустки та інші виплати, прописані в договорі найму.

Що таке заява на звільнення

Якщо працівник збирається розірвати договір про трудових відносинах, він повинен завчасно попередити роботодавця письмовим повідомленням про свої наміри припинити роботу. Згідно ТК, заяву про звільнення за власним бажанням має відповідати таким вимогам:

 • Бути оформлено у письмовій формі (написано від руки або надрукована).
 • Містити чітку прохання звільнити і дату, коли працівник збирається припинити виконувати свої обов’язки.
 • Бути підписаним особисто людиною, що бажає звільнитися.

Строки звільнення

Законодавство зобов’язує людину, яка бажає розірвати договір найму, сповістити керівництво організації про припинення трудових відносин за два тижні до звільнення. Якщо ж звільняється керівник підприємства, він повинен попередити роботодавця за місяць. При стажуванні або сезонних роботах строк попередження становить 3 дні. Період відпрацювання починається не з дати написання заяви або моменту подання її керівництву, а на наступний день після одержання працедавцем повідомлення про звільнення.

У разі відпустки чи тимчасової непрацездатності з подальшим звільненням вдень розрахунку вважається останній день канікул або лікарняного. Якщо раніше обумовлена дата звільнення працівника випадає на період відпустки або лікарняного, працівник буде звільнений в день, обумовлений заздалегідь. Тоді в наказі робиться відмітка про відсутність можливості ознайомити людину з відповідним наказом.

Як пишеться заява на звільнення

Трудовий кодекс не містить чітких вимог до форми і змісту повідомлення про звільнення, тому бланків заяв і точних формулювань пропозицій просто не існує. Працівник у вільній формі письмово оформляє прохання звільнити його за особистою ініціативою. Однак різні керівники можуть висувати свої вимоги до документу, тому перед тим, як написати заяву на звільнення, краще проконсультуватися з начальством, щоб уникнути можливих помилок.

Які дати необхідно проставити

Письмове повідомлення про намір працівника розірвати договір найму має обов’язково містити дату звільнення, яка вважається останнім робочим днем працівника. Правильно в документі вказувати тільки число і місяць, без різних приводів, щоб не вводити керівника або кадрову службу в оману. Якщо текст прохання про розрахунок не містить точної дати припинення професійної діяльності, роботодавець має право розрахувати працівника через два тижні, орієнтуючись на дату подання заяви.

Підписи

При складанні письмової прохання про припинення трудових відносин за особистою ініціативою закон вимагає наявність у ній лише одного підпису – людину, яка виявила бажання звільнитися. Його віза вказує на власну ініціативу розірвати договір найму. При відсутності підпису працівника, від імені якого складено заяву, воно вважається недійсним. У ТК не прописано, що роботодавець повинен візувати письмові прохання працівників про їх відхід, але на практиці перед розрахунком їх підписує керівник організації.

Куди подавати

У трудовому кодексі не вказується, куди слід подавати оформлену прохання про звільнення, тому в різних організаціях можуть бути свої вимоги з цього приводу. Письмове повідомлення про намір назавжди покинути робоче місце може бути надано:

 • роботодавцю особисто;
 • керівнику відділу або безпосереднього начальника;
 • у відділ кадрів;
 • в канцелярію організації або секретаря начальника;
 • керівництву компанії через пошту.

Зразок заяви на звільнення за власним бажанням

Якщо доведеться звільнитися з особистої ініціативи, для початку краще звернутися на консультацію до безпосереднього керівника або кадровику, який підкаже, як правильно звільнитися в конкретно вашому випадку. Якщо обставини склалися так, що консультація неможлива, для складання письмового повідомлення про звільнення можете взяти за основу наступний приклад заяви на звільнення:

Директорові

Миколаївської загальноосвітньої школи № 125

Павловець Н.В.

від вчителя

Давиденко Ірини Олександрівни

Заява

Прошу звільнити мене з займаної посади згідно з колективним договором за власним бажанням 16 серпня 2017 року.

02.08.2017 р. (Підпис заявника)

Чи обов’язково відпрацьовувати два тижні

У ТК прописані поважні причини, які дають працівникові право звільнитися без обов’язкових відпрацювань. Це:

 • вихід на пенсію;
 • зарахування на очну форму навчання у навчальний заклад;
 • прийняття на посаду в іншу організацію за конкурсом;
 • переїзд на постійне місце проживання в інший населений пункт;
 • медичні протипоказання для подальшої професійної діяльності;
 • догляд за дитиною до 14 років або хворим членом сім’ї (за надання медичного висновку).

Зразок заяви на звільнення без відпрацювання

Маючи поважну причину, ви можете попросити керівництво звільнити вас достроково, не відпрацювавши належні за законом два тижні. Організація вирішує, чи можна звільнити вас без відпрацювання. Якщо начальство дозволяє вам розрахуватися достроково, документ про звільнення обов’язково повинен містити угоду уповноваженої особи і буде виглядати приблизно так:

Керуючому

мережі роздрібних магазинів «Алея»

Данилову С. С.

від продавця

Каренко Ольги Сергіївни

Заява

Прошу звільнити мене за власним бажанням з посади з-за проблем зі здоров’ям 3 квітня 2017 року.

02.04.2017 р. (Підпис заявника)

Звільнити до закінчення строку попередження дозволяю:

Управитель (Підпис керівника) Ст. Ст. Данилов

Процедура відкликання

Обов’язкова двотижнева відпрацювання передбачена не тільки для організації надання можливості знайти заміну працівникові, який звільняється, але і для самого працівника. За цей час людина може передумати звільнятися і відкликати заяву на звільнення за власним бажанням. Працівник має право забрати документ про намір розірвати договір найму і повернутися на займану посаду тільки за умови, що на його місце в письмовій формі не запрошений інший працівник.

Що робити якщо не підписують заяву на звільнення

Якщо після добросовісної відпрацювання належних 14 робочих днів керівництво відмовляється вас звільняти, то наявні грубі порушення роботодавцем законодавства. Можна подати в суд або звільнитися мирно, але грамотно. Для цього слід надіслати письмове повідомлення про звільнення рекомендованим листом або подати секретарю, як вхідну документацію. При цьому секретар зобов’язаний зробити копію документа, завізувати і зареєструвати його під відповідним номером у спеціальному журналі. При такому підході керівництво просто не має права вас не звільнити.

Відео

Також пропонуємо