Групи здоров’я: методи формування, визначення та оцінка фізичного розвитку дитини та дорослого

Для медичної оцінки загального стану організму дорослої людини, а також для контролю розвитку організму дитини в російському охороні здоров’я було введено поняття груп здоров’я. Щоб ефективно та своєчасно надавати пацієнту необхідну допомогу, після проходження диспансеризації в медичну карту хворого заводиться інформація про наявність або відсутність у нього хронічних захворювань і функціональних порушень та присвоюється відповідна підгрупа.

Що таке групи здоров’я

З 2013 року в нашій країні проводиться щорічна диспансеризація з метою поліпшення підтримки здоров’я населення, своєчасного виявлення важких хронічних захворювань, що є причиною ранньої втрати працездатності та високого рівня смертності. За її результатами кожному громадянину присвоюється відповідна його станом група здоров’я у дорослих, оцінюються фактори ризику, проводяться профілактичні медичні заходи, видаються рекомендації, в залежності від стадії загострення захворювання.

Дитячі підгрупи здоров’я являють собою умовну шкалу, кожен пункт якої описує основні критерії розвитку зростаючого організму, показники здоров’я і прогноз на майбутнє. Відповідна підгрупа присвоюється педіатром на підставі результатів загальних аналізів, проведених обстежень, інформації про вроджених патологіях (якщо такі є). У процесі розвитку малюка вона може змінитися у зв’язку з поліпшенням чи погіршенням стану здоров’я дитини.

Групи здоров’я дорослого населення

Кожен громадянин РФ, який досяг двадцятиоднорічного віку, згідно з чинним законодавством, має право звернутися до медичного закладу для проходження профілактичного огляду або диспансеризації. Класифікація за групами проводиться на підставі таких показників здоров’я, як наявність небезпечних хронічних захворювань, рівень фізичної активності, наявність шкідливих звичок. Обстеження спрямоване на своєчасне виявлення:

 • цукрового діабету;
 • хвороб серця;
 • захворювань ШКТ;
 • збоїв в роботі печінки і нирок, сечокам’яної хвороби;
 • наявності злоякісних новоутворень;
 • збоїв в роботі серцево-судинної системи, судинної системи головного мозку.

На підставі одержаних у результаті обстеження даних, терапевт визначає, до якої підгрупи віднести пацієнта, і, згідно з його станом, приймає рішення про необхідність додаткових обстежень другого етапу, направляє до вузького спеціаліста (гастроентеролога, хірурга, онколога). Після проходження другого етапу, додаткових аналізів і консультацій всі дані заносяться в паспорт здоров’я, видається хворому на руки.

1 група

До першої підгрупи відносять здорових громадян, у яких, згідно з результатами медичного обстеження, не виявлені які-небудь захворювання, не виявлені відхилення від норми, зміни стану внутрішніх органів і систем. Нормальний рівень всіх показників не передбачає постійного спостереження, терапевт видає загальні рекомендації щодо дотримання принципів здорового способу життя, проходження бажаних лікувально-оздоровчих процедур.

2 група

Виявлення у пацієнта хвороби, не впливає на обмеження його працездатності, активності, не призводить до серйозних погіршень функцій організму, дозволяє віднести хворого до наступної підгрупи. Друга підгрупа у дорослих передбачає хронічне захворювання в стадії ремісії без загострень. Її представникам рекомендується група ЛФК та проходження профілактичного огляду не рідше 2 разів на рік.

3 група

Громадяни із загостреннями хронічних неінфекційних захворювань відносяться до третьої підгрупи, підлягають обов’язкової диспансеризації з метою отримання необхідної медичної допомоги. При регулярних загостреннях наявної хвороби пацієнт цієї групи може бути тимчасово або повністю обмежено працездатності, при цьому він може претендувати на отримання інвалідності.

4 група

До четвертої групи відносять пацієнтів, які не мають на даний момент встановленого хронічного захворювання, але потребують диспансерному спостереженні з-за високого ризику його розвитку. Вони в установленому порядку проходять необхідні діагностичні процедури, отримують спеціальні медичні рекомендації, підлягають регулярному спостереження вузькопрофільного спеціаліста.

Методи формування груп ризику дорослого населення

Є групи населення, з-за ряду факторів схильні до розвитку серйозних хронічних захворювань, їх називають групами ризику. У відповідності з цими факторами їх підрозділяють на:

 • демографічні;
 • виробничого ризику;
 • ризику за ознаками функціонального стану;
 • за ознакою низького рівня життя;
 • за ознаками девіантної поведінки (хронічний алкоголізм, наркоманія тощо)

Групи здоров’я у дітей

Педіатрія застосовує це поняття для оцінки розвитку фізичного і психічного стану дитини, відповідно до його віком, антропометричними та іншими даними. Після присвоєння відповідної підгрупи батькам даються рекомендації з урахуванням зроблених висновків про необхідні заходи зміцнення здоров’я, про підготовчої медичної допомоги для хворих дітей, необхідному рівні фізичного навантаження, що відповідає стану дитини.

Критерії оцінки стану здоров’я дітей

Для комплексної оцінки всіх показників здоров’я і розвитку дитини його оглядає не тільки лікар педіатр, але і ряд вузьких фахівців: окуліст, кардіолог, невропатолог та інші. Подруппа присвоюється на підставі даних, отриманих в результаті кожного конкретного огляду і може змінюватися з віком дитини. Основними критеріями для оцінки служать:

 • спадкові фактори (висновки робляться після опитування батьків новонародженого, виходячи з інформації медичного анамнезу найближчих родичів);
 • антропометричні дані, фізичний розвиток дитини;
 • стан внутрішніх органів і систем;
 • рівень опірності організму.

Розподіл дітей за групами здоров’я

На підставі отриманих даних дітей розподіляють на 5 підгруп, робиться прогноз з урахуванням факторів ризику (спадкових, соціальних), інформація заноситься в медичну карту дитини і доводиться до відома батьків. З віком стан здоров’я малюка може змінитися, зміниться і його підгрупа. У більшості випадків, на жаль, спостерігається негативна динаміка, хронічні захворювання прогресують, погіршується стан внутрішніх органів і систем, може початися затримка фізичного розвитку.

Як класифікують групи здоров’я дошкільнят

Дітей дошкільного віку класифікують за 5 підгруп, починаючи з 1 – до неї належать здорові діти з нормальним фізичним розвитком, закінчуючи 5 – діти з вродженими вадами, вираженими змінами стану внутрішніх органів і систем, інваліди дитинства. 2 група поділяється на дві підгрупи, в залежності від факторів ризику, не виражених (важка спадковість, родові травми) або виражених (часті рецидиви захворювань, ризикують перерости в хронічні).

У четверту підгрупу входять діти, що мають відхилення в розвитку і хронічні захворювання. Діагнози 5 групи – вади розвитку, тяжкі спадкові захворювання з постійними рецидивами, відхилення у фізичному і психічному розвитку, знижені функціональні можливості (складнощі з ходьбою, промовою і пр). При встановленні цієї підгрупи вирішується питання про набуття дитиною інвалідності з відповідними соціальними та медичними пільгами.

Таблиця захворювань

Групи, Хронічні захворювання, вроджені патології, Стан внутрішніх органів і систем, Фізичний та нервово-психічний розвиток

Перша (здорові) Не виявлено Без змін, нормальне Без відхилень
Друга (умовно здорові) У групі ризику З функціональними відхиленнями Нормальне, можливий низький зріст, дефіцит або надлишок маси тіла
Третя (компенсовані) Є, без вираженого впливу на функціональність організму З вираженими відхиленнями, що проявляються в період загострення основного захворювання Нормальне, можливі незначні відхилення
Четверта (субкомпенсированные) З вираженими патологіями Зміна функцій уражених органів Нормальне, можливі незначні відхилення
П’ята (декомпенсовані; діти-інваліди) Важкі вроджені патології або вади, що ведуть до інвалідності Виражені зміни функцій Можливі виражені відхилення

Медичні групи для занять фізичною культурою

До обов’язкової програми навчання у школі належать заняття фізкультурою, оскільки фізичні вправи важливі для підтримки нормального розвитку здорових малюків і профілактики розвитку захворювань у хворих. Фізкультурні групи за медичними показниками поділяються на основну, підготовчу і спеціальну групу, яка передбачає обов’язкові заняття лікувальною фізкультурою.

Основна

Фізкультурна група здоров’я у дітей і підлітків, звана основний, включає заняття з максимально інтенсивними навантаженнями. До неї відносять дітей, які визнані здоровими і можуть відвідувати дитячі спортивні секції. Їм не потрібно зниження фізичного навантаження на уроках фізкультури вони виконують загальні гімнастичні вправи, спортивно-прикладні, беруть участь в ігрових командних видах спорту.

Підготовча

При наявності ускладнень після перенесених захворювань, при легкому відставанні від норми фізичного розвитку для свого віку і за рекомендаціями, даними у результаті спільного огляду, дитина може бути віднесений до підготовчої підгрупи. Виконується той же комплекс вправ, але навчальне навантаження знижена. Тут займаються здорові хлопчики і дівчатка, з тієї чи іншої причини мають ослаблений стан здоров’я.

Спецгрупа

Діти з відхиленнями у розвитку та вираженими функціональними порушеннями займаються фізкультурою за спеціальними програмами в спецгрупах. Повністю від уроків фізичної культури вони не звільняються. Крім індивідуальних або групових занять, складених з урахуванням їх особливостей, вони можуть брати участь у деяких заняттях спільно з підготовчої або основною групою, за узгодженням з лікарем і під контролем викладача.

Відео

Також пропонуємо